Radi se na tome

Radovi na osnovnoj školi na Šipu biće okončani do kraja godine?

Izgradnja osnovne škole na Šipu započela je 2017. godine. Nakon što je u oktobru 2017. godine završena prva faza kada su izgrađeni blokovi A i B, u septembru 2019. godine započela je gradanja bloka C. Polovinom 2020. godine završeni su grubi građevinski radovi, a završetak čitavog projekta je najavljen za kraj godine.

Izgradnja osnovne škole na Šipu započela je 2017. godine. Nakon što su u prvoj fazi izgrađeni blokovi A i B, 3. juna 2019. godine načelnik Opštine Centar, Nedžad Ajnadžić i tadašnja ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Zineta Bogunić potpisali su aneks Sporazuma o zajedničkom finansiranju izgradnje ove osnovne škole.

Ajnadžić je tom prilikom rekao da izgradnja osnovne škole predstavlja jedan od najvažnijih projekata koji će unaprijediti kvalitet života građana MZ “Betanija-Šip”.

Ulaganje u obrazovanje nije trošak, već investicija koja se vraća trostruko. Zadovoljni smo sa ovim što vidimo na terenu. U narednih petnaestak dana očekujemo okončanje tenderske procedure za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju bloka C. Užurbano radimo, a siguran sam da će ova finansijska dinamika Općine i Kantona rezultirati okončanjem radova do kraja naredne godine.

Nedžad Ajnadžić, 3. juni 2019.

Realizacija projekta izgradnje škole nastavljena je 2. jula 2019. godine potpisivanjem Okvirnog sporazuma za izvođenje radova izgradnje druge faze objekta osnovne škole na Šipu – blok C i za tu namjenu izdvojeno je 2.093.197,15 KM.

Radovi na izgradnji bloka C počeli su 3. septembra 2019. godine, a iz Opštine su tada naveli da se sve odvija planiranom dinamikom.

Ajnadžić je 15. jula 2020. godine, skupa sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anisom Krivićem posjetio gradilište škole na Šipu.

Pomoćnica načelnika za urbanizam i zaštitu okoliša Amela Landžo, koja vodi projekat u ime Opštine Centar, tom prilikom je istakla da su završeni grubi građevinski radovi, te je jednim dijelom završeno postavljanje potrebnih instalacija. Prema njenim riječima, trenutno se radi na vanjskom uređenju, a nakon toga će uslijediti fini radovi.

Do sada smo utrošili oko šest miliona KM, od čega je Općina izdvojila nešto više od tri miliona, a nadležno ministarstvo ostatak.

Amela Landžo, 15 juli 2020.

Govoreći o projektu, Ajnadžić je istakao da će lokalno stanovništvo dobiti jedno od “najmodernijih zdanja” koje će objediniti predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje. Rekao je i da bi radovi na ovom projektu trebali biti okončani do kraja godine. Također, govorio je i o načinu iznalaženja preostalih tri miliona KM, koliko je potrebno da se projekat završi.

Vrijednost ovog projekta je nešto više od devet milion KM i naše ambicije su da ovaj projekat sa radovima okončamo do kraja ove kalendarske godine. Bilo bi dobro da nadležno ministarstvo obezbjedi najmanje milion KM rebalansom kantonalnog budžeta. Ukoliko prodamo objekat u kojem je smještena Ambasada Austrije u BiH, inicijativu koju smo uputili na Općinsko vijeće Centar, raspoloživa sredstva ćemo usmjeriti za potrebe osnovnog i predškolskog obrazovanja što iznosi oko tri miliona KM. Također smo prema Vladi FBiH kandidovali pet projekata, među kojima je i ovaj, za odobrenje dva miliona KM što će nam značajno olakšati završetak ovog projekta.

Nedžad Ajnadžić, 15. juli 2020.

S obzirom na to da su završeni grubi građevinski radovi na osnovnoj školi na Šipu, a da je najavljeni rok završetka kraj 2020. godine, Istinomjer će Nedžadu Ajnadžiću dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li će radovi biti završeni do predviđenog roka.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!