Najave

Umjesto “izgradnje velikog trga u centru Sarajeva” zgrada sa sedam spratova?

Početkom 2019. godne gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka i načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić dogovorili su urbanističko rješavanje objekta bivšeg hotela Pošta u centru Sarajeva. Tada je na tom prostoru, pored novog objekta, najavljena izgradnja “velikog trga u centru Sarajeva”. Međutim, u javnosti se posljednjih dana sve više špekuliše o tome da prema najnovijim planovima neće biti spajanja trgova, te da bi se na ovom prostoru uskoro trebala graditi zgrada od sedam spratova i podzemnom garažom na četiri etaže.

Proteklih dana, većina medija prenijela je nepotvrđene navode magazina Biznisinfo.ba da je došlo do izmjene prvobitnog plana, u kojem se ne spominje spajanje trgova, i prema kojem će se u centru Sarajeva, na mjestu starog hotela Pošta preko puta Narodnog pozorišta, uskoro “graditi zgrada od sedam spratova i podzemnom garažom na četiri etaže”. Prema zvaničnoj odluci Općinskog vijeća (OV) Centar, konačna odluka o izgledu ovog prostora trebala bi biti donesena u decembru 2020. godine.

Zbog medijskih navoda i negodovanja javnosti o budućoj namjeni nekadašnjeg hotela Pošta načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić uputio je otvoreno pismo u kojem je rekao:

Naglašavam da je ideja o spajanju trgova Susan Sontag i Jurislav Korenić bila delegirana sa najboljom namjerom kako bi se centralna gradska zona “očistila“ i bila u svrsi pješaka. Tim povodom Općina se u nekoliko navrata obraćala Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa KS gdje smo tražili stav Zavoda u vezi navedene inicijative. U odgovoru Zavoda koji objavljujem zajedno sa ovim pismom jasno je zašto Općina nije mogla realizovati ideju spajanja trgova. Dakle, mišljenje Zavoda je bilo negativno jer je hotel „Pošta“ upisan na Listu evidentiranih, prethodno zaštićenih i zaštićenih nepokretnih spomenika kulture i prirodne baštine.

Nedžad Ajnadžić, 13. juli 2020.

Podsjećamo, nakon otvaranja novog trga ispred Pozorišta mladih, načelnik Općine Centar najavio je rušenje hotela Pošta i spajanje ovog trga sa Pozorišnim trgom.

Stručne institucije procijenile su nakon analize da ta zgrada mora biti uklonjena i preporučeno je rušenje. Mi, kao lokalna zajednica smo jako zainteresovani da uvežemo ovaj trg sa Pozorišnim trgom i da ovo bude jedan od najvećih trgova u Gradu Sarajevu.

Nedžad Ajnadžić, 6. novembar 2018.

U februaru prošle godine, urbanističko rješavanje objekta bivšeg hotela Pošta u centru Sarajeva, Ajnadžić je dogovorio sa gradonačelnikom Grada Sarajeva, Abdulahom Skakom.

Tada je dogovoreno da će “Pozorišni trg gdje se svake godine održava veliki dio aktivnosti Sarajevo Film Festivala”, biti spojen sa Trgom Jurislava Korenića ispred Pozorišta Mladih, “čime će Sarajevo dobiloi veliki, uređeni, otvoreni prostor u najužem urbanom centru”.

Uvjereni smo da će ovaj proces donijeti jedan izuzetno lijep i koristan prostor u samom jezgru grada. Grad Sarajevo treba ovakva moderna urbanistička riješenja, potrebno nam je da sačuvamo sve ono što je naša baština i tradicija, ali da izgradimo i novu urbanu i turističku infrastrukturu koja će uljepšati naš grad.

Abdulah Skaka, 14. februar 2019.

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić tada je rekao da općina apsolutno podržava ovo rješenje kako bi Sarajevo dobilo najveći trg.

Rješenje se uklapa u dobivanje neophodnog urbanog prostora. O toj temi smo otpočeli i diskusiju s građanima, a razgovore ćemo nastavit krajem marta. Istovremeno ćemo početi razgovore s poslovnim subjektima koji participiraju u imovinsko-pravnom smislu na ovom prostoru i tražit ćemo zajedničko rješenje za implementaciju ove ideje.

Nedžad Ajnadžić, 14. februar 2019.

Općinsko vijeće Općine Centar, na svojoj 49. redovnoj sjednici održanoj 9. januara 2020. godine, donijelo je odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Kvadrant Sirano – Pozorište mladih” – za lokalitet Hotel “Pošta”.

U Odluci se, između ostalog, i dalje navodi “Proširenje horizontalnih gabarita objekata prema Trgu kulture “Jurislav Korenić” ali i sljedeće:

Preporučena visina osnovnog dijela objekata na kojem se planira intervencija, zamjena građevinskog fonda ili nova izgradnja treba biti približna visini postojećih susjednih objekata. Dio planiranog objekta, može imati veću spratnost u odnosu na maksimalnu spratnost utvrđenu u prethodnoj alineji, uz povlačenje uličnih fasada (prema ulici Kulovića i Branilaca Sarajeva)…

Odluka OV Centar, 9. januar 2020.

Rok za izradu prednacrta plana je juli ove godine. Utvrđivanje plana se očekuje u augustu kao i javni uvid i rasprava. Nakon toga bi trebalo, shodno odluci OV Centar, uslijediti sumiranja rezultata prijedloga plana, a konačna odluka trebala bi biti donesena u decembru 2020. godine. Obzirom da su građani najavili pokretanje peticije protiv izgradnje sedmospratnice, već sada je izvjesno da će biti negodovanja i prilikom javne rasprave.

Izvor: Facebok

Istinomjer će pratiti da li će, u ranije utvrđenim rokovima, biti donesena odluka i realizovan dogovreni plan o spajanju trgova te da li će Sarajevo dobiti “novu urbanu i turističku infrastrukturu koja će uljepšati naš grad” kako su najavili Ajnadžić i Skaka.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!