Analize

Da li će Sarajevo dobiti “novu urbanu i turističku infrastrukturu”?

Početkom 2019. godne još uvijek aktuelni gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka i tadašnji načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić dogovorili su urbanističko rješavanje objekta bivšeg hotela Pošta u centru Sarajeva. Tada je na tom prostoru, pored novog objekta, najavljena izgradnja “velikog trga u centru Sarajeva”.

Međutim, nedugo zatim u javnosti su se pojavile špekulacije o tome da prema najnovijim planovima neće biti spajanja trgova, te da bi se na ovom prostoru uskoro trebala graditi zgrada od sedam spratova i podzemnom garažom na četiri etaže.

S tim u vezi, većina medija prenijela je navode magazina Biznisinfo.ba da je došlo do izmjene prvobitnog plana, u kojem se ne spominje spajanje trgova, i prema kojem će se u centru Sarajeva, na mjestu starog hotela Pošta preko puta Narodnog pozorišta, uskoro “graditi zgrada od sedam spratova i podzemnom garažom na četiri etaže”. Prema zvaničnoj odluci Općinskog vijeća (OV) Centar, konačna odluka o izgledu ovog prostora trebala je biti donesena u decembru 2020. godine.

Zbog medijskih navoda i negodovanja javnosti o budućoj namjeni nekadašnjeg hotela Pošta tadašnji načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić uputio je otvoreno pismo u kojem je rekao:

Naglašavam da je ideja o spajanju trgova Susan Sontag i Jurislav Korenić bila delegirana sa najboljom namjerom kako bi se centralna gradska zona “očistila“ i bila u svrsi pješaka. Tim povodom Općina se u nekoliko navrata obraćala Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa KS gdje smo tražili stav Zavoda u vezi navedene inicijative. U odgovoru Zavoda koji objavljujem zajedno sa ovim pismom jasno je zašto Općina nije mogla realizovati ideju spajanja trgova. Dakle, mišljenje Zavoda je bilo negativno jer je hotel „Pošta“ upisan na Listu evidentiranih, prethodno zaštićenih i zaštićenih nepokretnih spomenika kulture i prirodne baštine.

Nedžad Ajnadžić, 13. juli 2020.

Podsjećamo, nakon otvaranja novog trga ispred Pozorišta mladih, načelnik Općine Centar najavio je rušenje hotela Pošta i spajanje ovog trga sa Pozorišnim trgom.

Stručne institucije procijenile su nakon analize da ta zgrada mora biti uklonjena i preporučeno je rušenje. Mi, kao lokalna zajednica smo jako zainteresovani da uvežemo ovaj trg sa Pozorišnim trgom i da ovo bude jedan od najvećih trgova u Gradu Sarajevu.

Nedžad Ajnadžić, 6. novembar 2018.

U februaru 2019. godine, urbanističko rješavanje objekta bivšeg hotela Pošta u centru Sarajeva, Ajnadžić je dogovorio sa gradonačelnikom Grada Sarajeva, Abdulahom Skakom.

Tada je dogovoreno da će “Pozorišni trg gdje se svake godine održava veliki dio aktivnosti Sarajevo Film Festivala”, biti spojen sa Trgom Jurislava Korenića ispred Pozorišta Mladih, “čime će Sarajevo dobiloi veliki, uređeni, otvoreni prostor u najužem urbanom centru”.

Uvjereni smo da će ovaj proces donijeti jedan izuzetno lijep i koristan prostor u samom jezgru grada. Grad Sarajevo treba ovakva moderna urbanistička riješenja, potrebno nam je da sačuvamo sve ono što je naša baština i tradicija, ali da izgradimo i novu urbanu i turističku infrastrukturu koja će uljepšati naš grad.

Abdulah Skaka, 14. februar 2019.

Nedžad Ajnadžić tada je rekao i da općina apsolutno podržava ovo rješenje kako bi Sarajevo dobilo najveći trg.

Rješenje se uklapa u dobivanje neophodnog urbanog prostora. O toj temi smo otpočeli i diskusiju s građanima, a razgovore ćemo nastavit krajem marta. Istovremeno ćemo početi razgovore s poslovnim subjektima koji participiraju u imovinsko-pravnom smislu na ovom prostoru i tražit ćemo zajedničko rješenje za implementaciju ove ideje.

Nedžad Ajnadžić, 14. februar 2019.

Općinsko vijeće Općine Centar, na svojoj 49. redovnoj sjednici održanoj 9. januara 2020. godine, donijelo je odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Kvadrant Sirano – Pozorište mladih” – za lokalitet Hotel “Pošta”.

U Odluci se, između ostalog, i dalje navodi “Proširenje horizontalnih gabarita objekata prema Trgu kulture “Jurislav Korenić” ali i sljedeće:

Preporučena visina osnovnog dijela objekata na kojem se planira intervencija, zamjena građevinskog fonda ili nova izgradnja treba biti približna visini postojećih susjednih objekata. Dio planiranog objekta, može imati veću spratnost u odnosu na maksimalnu spratnost utvrđenu u prethodnoj alineji, uz povlačenje uličnih fasada (prema ulici Kulovića i Branilaca Sarajeva)…

Odluka OV Centar, 9. januar 2020.

Rok za izradu prednacrta plana bio je juli 2020. godine. Utvrđivanje plana najavljivano je za august 2020. kao i javni uvid i javna rasprava. Nakon toga je trebalo, shodno odluci OV Centar, uslijediti sumiranja rezultata prijedloga plana, a konačna odluka trebala je biti donesena u decembru 2020. godine. Obzirom da su građani najavili pokretanje peticije protiv izgradnje sedmospratnice, već tada je bilo izvjesno da će biti negodovanja i prilikom javne rasprave.

Izvor: Facebok

U vezi sa navedenim, sredinom 2020. godine bilo je predviđeno organiziranje javnog uvida u Koncept plana, kao i javne rasprave, odnosno upoznavanja javnosti s realizacijom ranije najavljenog projekta. Tada aktuelni općinski načelnik, Nedžad Ajnadžić je, s obzirom na preporuke kriznih štabova u vezi okupljanja građana, a s ciljem prevencije širenja koronavirusa, donio odluku da “građani mogu elektronskim putem upućivati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženu plansku dokumentaciju”. Primjedbe i sugestije građani/ke i svi zainteresirani mogli su dostaviti do 3. jula 2020. godine, a navdeno je da je materijal za pomenuti Koncept plana građanima dostupan na web stranici Općine Centar, i to na sljedećem linku: http://www.centar.ba/stranica/urbanisticki-projekti. Međutim, na ovaj način nije moguće izvršiti uvid u pomenuti Koncept.

 

Općinska administracija predvođena Nedžadom Ajnadžićem nije uspijela za vrijeme mandata u značajnoj mjeri realizovati ovaj projekt. Dodamo li ovome i mnoga negodovanja građana i struke kada su u pitanju izmjene i dopune regulacionih planova svkako će biti zanimljivo pratiti na koji način će nova općinska administracija predvođena načelnikom Općine Centar, Srđanom Mandićem pristupiti nastavku realizacije prvobitno predloženog koncepta, odnosno da li će doći do realizacije plana o spajanju trgova te da li će Sarajevo dobiti “novu urbanu i turističku infrastrukturu koja će uljepšati naš grad” kako je ranije najavljeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!