Analize

O učinku Adija Kalema na poziciji ministra saobraćaja u Kantonu Sarajevo

Adi Kalem, sada već bivši ministar saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo na čelu sa Marijom Nenadićem, u svom posljednjem intervjuu, za novinsku agenciju Fena, govorio je o projektima koje je realiziralo resorno ministarstvo kojim je on rukovodio.

Jedan od projekata na koje se Kalem osvrnuo bila je nabavka novih tramvaja.

Prije svega, kada je riječ o tramvajima, u pitanju je nabavka 15 novih vozila, vrijednost ovog projekta je 30 miliona EUR. Raspisan je javni poziv po EBRD procedurama, izvršena je evaluacija prispjelih ponuda u predkvalifikacijama i nastavljena daljna procedura javnog poziva. Očekujemo se izbor dobavljača bude završen do aprila, a Ugovor mjesec dana kasnije. Prema našim planovima isporuka prvog tramvaja bi trebala biti u roku od 16 mjeseci, a za 24 mjeseca planirano je da bude gotova kompletna isporuka. To znači, ako sve bude po planu, da bi prvi tramvaji trebali na sarajevskim šinama biti do septembru 2023. godine, a nakon toga u roku od 8 mjeseci svih 15 tramvaja.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Što se tiče nabavke novih tramvaja, sredinom oktobra 2019. godine Vlada KS-a, na čelu sa Edinom Fortom, dala je saglasnost za nabavku 20 novih tramvaja u vrijednosti 80 miliona KM. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je krajem juna 2020. godine raspisala tender u vrijednosti 30 miliona eura.

Kalem je govorio i o nabavci novih 25 trolejbusa, što je projekat koji se također realizuje posredstvom EBRD-a, a govorio je i o realizaciji nabavke minibusa u saradnji sa UNDP-om. Projekat nabavke trolejbusa, kao dio modernizacije javnog gradskog prijevoza u KS-u, predizborno je obećanje iz ekspozea Marija Nenadića kao premijera Vlade koju su formirali SDA, SBB i DF, o kojem je Istinomjer detaljno pisao i ocijenio kao započeto.

Ovdje smo u potpunosti, upravo po EBRD procedurama, okončali javni poziv, izabrani su ponuđači, kompanija BKM Holding, iz Minska, Bjelorusija. Ugovor je spreman, nalazi se kod banke. Čekamo sada šta će EBRD. Mi se ipak nadamo da će biti po planu i da će ugovor biti potpisan, kako je i planirano, polovinom ovog mjeseca. Rok isporuke je 16 mjeseci, s tim što bi prvi novi trolejbusi trebali stići u toku 2021. godine. Nadamo se da će tako i biti. Moram još napomenuti da smo u ovom mandatu, sa UNDP-om, završili nabavku 9 novih minibusa, što je također projekat koji je za Sarajevo više nego potreban i dobrodošao.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Nabavka novih trolejbusa najavljena je još u aprilu 2019. godine od strane tadašnjeg premijera Edina Forte, kao i da bi do kraja te godine projekat trebao biti realiziran. Sredinom jula 2019. godine EBRD je raspisao međunarodni tender za nabavku trolejbusa. Sada se, kako je kazao Kalem, čeka odgovor EBRD-a kako bi bio potpisan ugovor sa bjeloruskom kompanijom kako bi trolejbusi saobraćali na ulicama Sarajeva. Nabavku devet novih minibusa u saradnji sa UNDP-om početkom marta 2020. godine potpisao je Adnan Šteta, tadašnji ministar saobraćaja u Vladi KS-a na čelu sa Fortom.

Kalem je govorio i o izgradnji I transverzale koja spaja centar Sarajeva sa Vogošćom i Koridorom Vc.

Vezano za I transverzalu, nakon šestomjesečnog zastoja ponovo su počeli radovi na ovom dijelu trase, vrijednost radova je 21,7 miliona KM. Riječ je o dvije dionice, onoj Bare – Tunel KG – Donji Hotonj, te drugoj od ulice Kranjčevićeva do ulice Braće Begić, gdje je vrijednost radova 21,4 miliona KM.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Izgradnja I transverzale je još jedan od projekata čiju realizaciju Istinomjer detaljno prati. U mandatu Vlade KS-a na čelu sa Marijom Nendićem, krajem oktobra 2020. godine započeli su radovi na dionici od Ulice Kranjčevićeva do Ulice Braće Begić. Kako je saopćeno iz Vlade KS-a početkom januara 2021. godine, nisu okončani svi imovinsko-pravni odnosi na dionici koja se gradi, te je ostao još jedan objekat za rušenje.

Osim izgradnje I transverzale, Kalem je obrazložio u kojoj su fazi radovi na završetku IX transverzale koja saobraćajno spaja dva dijela sarajevske općine Novi Grad, razdvojene željezničkom prugom.

U toku su radovi na IX transverzali, potpisan je 4,9 miliona KM vrijedan ugovor na izgradnji kružnog toka i pripremni radovi su u toku. Planirano je da tokom ove godine sve bude završeno, a to znači spajanja prve etape prve faze sa objektom nadvožnjaka, započinjanje i izgradnja objekta rondoa na spoju IX transverzale sa ulicom Safeta Zajke te izgradnja spoja IX transferzale sa LOT-om 2C Sarajevske obilaznice, čime će se izvršiti funkcionalno spajanje ove saobraćajnice. Također, očekuje se završetak izgradnje servisne saobraćajnice u zoni IX transverzale u naselju Halilovići.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Krajem augusta 2020. godine počela je implementacija izgradnje kružnog toka na IX transverzali kako bi već izgrađeni nadvožnjak preko željezničke pruge bio u funkciji. O tome je Istinomjer ranije pisao i zabilježio radove na terenu. Inače, radovi na izgradnji IX transverzale počeli su prije više od četiri godine.

Kalem je naveo i mnoge druge projekte koje je Ministarstvo saobraćaja realiziralo dok je on bio na njegovom čelu.

Ne treba zaboraviti i XII transverzalu, saobraćajnicu od Stupske petlje do novog velikog kružnog toka prema Dobrinji, te nastavak do entitetske linije. U toku je izrada izvedbenog projekta i elaborata eksproprijacije. Treba podsjetiti da su završeni radovi u Ulici Džemala Bijedića, izgrađen kružni tok Hamdije Čemerlića – Put života – Krupska, na A transverzali također završeni radovi na zaštiti od buke… Trebalo bi mi zaista dosta vremena da nabrojim sve što je planirano ili se već radi, a spada u veće projekte. Zato, bez imalo pretjerivanja, moram reći da je ova Vlada pokrenula ili započela kapitalne projekte na koje se u KS čekalo decenijama.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Projekat XII transverzale, koja ide od Stupske petlje do međuentitetske linije, projekat je u nadležnosti Javnog preduzeća Ceste FBiH, kojeg će finansirati Vlada KS-a. Na posljednjem sastanku predstavnika ovog preduzeća i Vlade KS-a, krajem oktobra 2020. godine, obećano je da će do kraja prošle godine za navedeni projekat biti predat zahtjev za dobijanje građevinske dozvole. Iako Kalem tvrdi da su radovi na proširenju Ulice Džemala Bijedića završeni, to nije tačno. Projekat koji je započeo još početkom maja 2018. godine, o čemu je Istinomjer već pisao, još nije okončan. Naime, radovi se izvode u dijelu od spoja sa IX transverzalom do raskrsnice kod GRAS-a, iako su, prema sporazumu, trebalo da budu okončani već sredinom 2020. godine. Prema posljednjim medijskim izvještajima, niko sa sigurnošću ne može tvrditi kada će radovi na prvih 900 metara biti i okončani.

Izgradnja kružnog toka u sarajevskom naselju Pofalići potpisana je krajem novembra 2019. godine, za vrijeme mandata ministra saobraćaja Adnana Štete u Vladi KS-a na čelu sa Edinom Fortom. U saobraćaj je kružni tok pušten sredinom maja 2020. godine.

Projekat bukobrana na A transverzali je djelimično realiziran, o čemu je Istinomjer ranije pisao, a obećanju Direkcije za puteve KS-a dao ocjenu djelimično ispunjeno. Naime, na dionici koja iz pravca aerodroma vodi ka Mojmilu, Općina Novi Grad nije dozvolila postavljanje zvučne izolacije, odnosno bukobrana, tako da navedeni projekat nije realiziran u cijelosti.

Revitalizacija trolejbuske mreže ka Vogošći je projekat koji se godinama najavljuje, a o njemu je govorio i ministar Kalem, kazavši da državno Ministarstvo finansija treba potpisati kredit sa Evropskom investicijskom bankom.

To je takva politika EIB, da prvo ide sklapanje ugovora s državom BiH, pa onda ide potpisivanje ugovora na nižim nivoima. Sporazumom je predviđeno da pet miliona eura ide za sanaciju mreže, i pet za nabavku novih trolejbusa, i izuzetno mi je drago što smo doveli ovaj projekt do faze realizacije, i da smo ispunili obećanje koje je ovo Ministarstvo dalo na početku svog mandata.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Obnova trolejbuske mreže ka Vogošći nakon decenija čekanja pokrenuta je davanjem saglasnosti Vlade KS-a na čelu sa Edinom Fortom sredinom oktobra 2019. godine. Kako je Kalem govorio krajem septembra 2020. godine u medijskim istupima, urađena je revizija projekta, te je tada najavljeni skori početak izgradnje, što se u međuvremenu nije desilo.

Kao jedan od većih infrastrukturnih projekata tokom 2021. godine ministar Kalem najavljuje izgradnju tunela Kobilja Glava na I transverzali, na kojoj očekuje da krajem januara bude raspisan tender sa kraćom listom izvođača. Kako bi izgradnja I transverzale bila okončana, potrebno je izgraditi i dionicu kroz općinu Vogošća.

Za dionicu III Hotonj – Jošanica (spoj na autoput A1) u julu je konačno dobijena urbanistička saglasnost, pa se odmah počelo s izradom projektne dokumentacije glavnog projekta za građevinsku dozvolu. Procijenjena vrijednost projekta I transverzale kroz Vogošću je 100 miliona KM, a vrijednost izrade projektne dokumentacije je 1,5 miliona KM. Ministarstvo saobraćaja KS je poslalo dopis Vladi FBiH za finansijskom pomoći prilikom izrade projektne dokumentacije.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Raspisivanje tendera za izgradnju tunela Kobilja Glava na I transverzali najavljuje se od septembra 2019. godine. Inače, Vlada FBiH je još krajem decembra 2018.godine podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod EBRD-a osiguraju sredstva za gradnju dionice I transverzale Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj u iznosu od 35 miliona eura.

Jedan od većih problema u glavnom gradu, kako ističe Kalem, jeste nedostatak parking-mjesta, te se zbog toga pristupilo realizaciji projekta “Smart parking – sistem detekcije slobodnih parking-mjesta”.

Raspisan je međunarodni tender i taj projekat će omogućiti svim korisnicima da putem mobilne aplikacije i video displeja imaju uvid u lokacije devet gradskih parkinga na području općina Centar i Stari Grad, odnosno u broj slobodnih parking mjesta kojim raspolažu. Riječ je o parkinzima koji su najfrekventniji u gradu, a nalaze se u ulicama Reisa Džemaludina Čauševića, Miss Irbina, Musala, Obala Kulina bana (parking kod Pozorišta), Obala Kulina bana (parking kod Vijećnice ), Hamdije Kreševljakovića, Hamdije Kreševljakovića (parking-plato kod Grčke ambasade), Tina Ujevića i Džidžikovac. Sarajevo dočekuje 2021. godinu sa novim pametnim parking sistemom u ulicama Brodac i Bistrik, a u tome smo dobili snažnu podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), odnosno programa “Air Pollution Management and Smart Parking Solution”. Procjena je da veliki dio gradskih gužvi i dodatno zagađenje zraka nastaju uslijed traženja slobodnog parking mjesta. Kako bi se doprinijelo smanjenju emisije plinova, reduciranju saobraćajne gužve, te povećavala sigurnost u saobraćaju od velikog značaja je ovako Smart rješenje.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Za vrijeme mandata ministra Adnana Štete, u junu 2019 godine, najavljen je projekat Smart parkinga. Tender je raspisan krajem augusta 2020. godine i bilo je predviđeno da tender bude okončan do oktobra iste godine, kako bi radovi na implementaciji projekta mogli započeti. Trenutno nema informacija u kojoj je fazi realizacija ovog projekta.

Kao projekat na koji je vrlo ponosan Kalem ističe izgradnju taktilnih traka i zvučne signalizacije za slijepe i slabovidne osobe.

Glavni projekat taktilnih površina i zvučne saobraćajne signalizacije na užem lokalitetu naselja Skenderija urađen je prvenstveno da bi se omogućilo sigurnije kretanje za slijepe i slabovidne osobe. Na terenu to znači da smo ugradnjom taktilnih ploča i zvučne saobraćajne signalizacije obuhvatili 12 ključnih tačaka na ovom području kako bi se olakšalo kretanje slijepih i slabovidnih osoba do njihovog doma koji se nalazi u Ulici Podgaj. Ključne tačke su obuhvatile sve semaforizirane raskrsnice i pješačke prelaze te autobuska, trolejbuska i tramvajska stajališta. Dakle, omogućeno je korištenje JGPP i olakšano osobama sa invaliditetom mogu samostalno kretati i obavljati svakodnevne poslove i aktivnosti. Istovremeno, slijepim i slabovidnim osobama olakšana je komunikacija, omogućen pristup u najrazličitijim segmentima kulture, usluga, ekonomije.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Projekat taktilnih traka i zvučne signalizacije za slijepe i slabovidne osobe je započela prethodna Vlada krajem 2019. godine, na čelu sa premijerom Edinom Fortom, čiju je realizaciju preuzela i završila Vlada na čelu sa Nenadićem sredinom oktobra 2020 godine. Kako je tada saopćeno, Ministarstvo saobraćaja KS-a finansiralo je i okončalo projekt postavljanja taktilnih površina i zvučne saobraćajne signalizacije za slijepe i slabovidne osobe na užem lokalitetu naselja Skenderija. Vrijednost projekta iznosila je 240.000 KM.

Mnogi projekti Ministarstva saobraćaja, koji su realizirani ili čija je realizacija u toku, rezultat su zajedničkog rada sa europskim finansijskim institucijama.

U toku mandata EBRD je u Kantonu Sarajevu u svim resorima realizirao projekte vrijednosti od 108 miliona eura. No, kad je u pitanju moj resor, moram istaknuti veliku pomoć kod nabavke novih trolejbusa (15 miliona eura), remont pruge od Ilidže do Marijin Dvora (20 miliona eura), ostale projekte iz javnog prijevoza (10 miliona eura). Tu je i velika pomoć kod pripreme projekta “Sarajevski javni prijevoz”, zatim i podrška za nabavku novih tramvaja, saniranje stanja u Grasu.

Adi Kalem 5. 1. 2021.

Što se tiče projekata sa EBRD-om i Evropskom investicijskom bankom (EIB), osim ranije pomenutih projekata modernizacije gradskog prijevoza odnosno nabavke novih tramvaja i trolejbusa, tu je i rekonstrukcija tramvajske pruge. U junu 2020. godine je raspisan međunarodni tender, a kako je krajem decembra 2020. godine saopćeno iz Vlade KS-a, u toku je evaluacija pristiglih ponuda za navedeni projekat.

S obzirom na sve navedeno, Adi Kalem, kao tadašnji ministar saobraćaja, preuzeo je ranije započete projekte od kojih većina nisu završeni ili radovi na terenu nisu započeti, poput obnove trolejbuske mreže ka Vogošći, tramvajske pruge ili izgradnje tunela Kobilja Glava. Neki od projekata, kao što je rekonstrukcija i proširenje Ulice Džemala Bijedića, nisu okončani, mada Kalem tvrdi suprotno, uprkos tome što su najavljeni rokovi za završetak radova prošli.

Na kraju, koristimo ovu priliku da podsjetimo javnost da će Istinomjer uskoro objaviti rezultate monitoringa ispunjenosti programa Vlade KS-a na čelu sa Marijom Nenadićem, koju je zamijenila Vlada KS-a na čelu sa Edinom Fortom.

(Istinomjer.ba)

 

 

Pitajte Istinomjer!