Radi se na tome

Napreduju radovi na rekonstrukciji ulice Džemala Bijedića

Krajem maja 2018. godine, tadašnji premijer Kantona Sarajevo (KS) Adem Zolj, ministar saobraćaja Mujo Fišo, zatim ovlašteni potpisnik Direkcije za ceste KS, Emir Hota, te aktuelni načelnik Opštine Novi Grad, Semir Efendić potpisali su Sporazum o udruživanju finansijskih sredstava za realizaciju Projekta rekonstrukcije, sanacije i proširenja ulice Džemala Bijedića u dužini od 2.300 metara.

Tom prilikom načelnik Efendić je pored ostalog izjavio:

Realizacija ovog projekta bit će jedno od važnijih rješenja pitanja saobraćajnih gužvi koje su zadnjih godina u Sarajevu sve izraženije. U isto vrijeme, ova ulica se trenutno nalazi u lošem stanju sa oštećenim kolovozom, jer nije rekonstruirana nikada od agresije na BiH pa do danas. Uz njenu rekonstrukciju, bit će izvedeno i njeno proširenje, gdje god to bude moguće, kako bi se njen kapacitet značajno povećao.

Semir Efendić, 23. maj 2018.

Da će najavljeni radovi uskoro početi potvrđeno je 23. 10. 2019. godine nakon potpisivanja prvog pojedinačnog ugovora za izvođenje radova u vrijednosti od 2,2 miliona konvertibilnih maraka.

Pomenuti Ugovor ispred Opštine Novi Grad Sarajevo potpisao je načelnik Efendić, dok je ispred Euro-Asfalta to učinio direktor ove firme, Hamed Ramić, a sve uz prisustvo ministra saobraćaja Kantona Sarajevo, Adnana Štete.

Kako je tom prilikom navedeno,”ovaj ugovor podrazumijeva rekonstrukciju i proširenje prvih 900 metara ceste od 9. transverzale, odnosno od firme Energoinvest TDS d.d. do raskrsnice kod firme GRAS”, dok je rok za izvođenje radova predviđenih prvom fazom šest mjeseci.

Saobraćajnica ima dvije kolovozne trake, planirano je da se ona proširi na četiri kolovozne trake, tako da se njen kapacitet uvećava za sto posto. Sa ovim ugovorom stiču se preduslovi da se započne rekonstrukcija.

Semir Efendić, 23. oktobar 2019.

Da su pripremni radovi počeli, 4. 11. 2019. godine objavljeno je na zvaničnoj stranici Opštine Novi Grad. U saopštenju se pored ostalog navodi da se “radovi izvode u dijelu dionice kod firme Energoinvest TDS d.d., gdje će se prvo vršiti uklanjanje stabala i demontaža postojeće javne rasvjete, kao i rušenje i premještanje ograda koje ulaze u pojas buduće proširene saobraćajnice, a zatim i preostali radovi koji podrazumijevaju zamjenu elektro i vodvodnih instalacija i proširenje same saobraćajnice”.

Uz priložene fotografije, putem zvanične facebook stranice Opštine Novi Grad Sarajevo 12. 3. 2020. godine javnost je obaviještena da se “trenutno se radi zamjena podzemnih instalacija i proširenje same saobraćajnice, kako bi početkom predstojeće građevinske sezone sve bilo spremno za asfaltiranje prvih 900 metara saobraćajnice u novom profilu sa četiri kolovozne trake”.

Da je zamjena podzemnih instalacija i proširenje same saobraćajnice u poodmakloj fazi, te da je uz navedenu saobraćajnicu u toku izgradnja velikog poslovnog objekta koji se prostire na 44.584 kvadratna metra od kojih je 17.400 predviđeno za vanjski parking sa 294 mjesta, zelenu površinu i saobraćajnicu ispred objekta, vidljivo je iz video priloga objavljenog 16. 6. 2020. godine na sajtu Sarajevo Construction.

Obzirom na dosadašnje aktivnosti u pravcu u realizacije projekta rekonstrukcije, sanacije i proširenja ulice Džemala Bijedića, Istinomjer će načelniku Semiru Efendiću za njegovo obećanje dati ocjenu radi se na tome, te ćemo pratiti da li će prva faza projekta biti okončana u navedenom roku.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!