U toku pripremni radovi na realizaciji prve faze rekonstrukcije ulice Džemala Bijedića

Krajem maja 2018. godine, tadašnji premijer Kantona Sarajevo (KS) Adem  Zolj, ministar saobraćaja Mujo Fišo, zatim ovlašteni potpisnik Direkcije za ceste KS, Emir Hota, te aktuelni načelnik Opštine Novi Grad, Semir Efendić potpisali su Sporazum o udruživanju finansijskih sredstava za realizaciju Projekta rekonstrukcije, sanacije i proširenja ulice Džemala Bijedića u dužini od 2.300 metara.

Tom prilikom načelnik Efendić je pored ostalog izjavio:

Realizacija ovog projekta bit će jedno od važnijih rješenja pitanja saobraćajnih gužvi koje su zadnjih godina u Sarajevu sve izraženije. U isto vrijeme, ova ulica se trenutno nalazi u lošem stanju sa oštećenim kolovozom, jer nije rekonstruirana nikada od agresije na BiH pa do danas. Uz njenu rekonstrukciju, bit će izvedeno i njeno proširenje, gdje god to bude moguće, kako bi se njen kapacitet značajno povećao.

Semir Efendić, 23.05.2018.

Da će najavljeni radovi uskoro početi potvrđeno je 23.10.2019. godine nakon potpisivanja prvog pojedinačnog ugovora za izvođenje radova u vrijednosti od 2,2 miliona konvertibilnih maraka.

Pomenuti Ugovor ispred Opštine Novi Grad Sarajevo potpisao je načelnik Efendić, dok je ispred Euro-Asfalta to učinio direktor ove firme, Hamed Ramić, a sve uz prisustvo ministra saobraćaja Kantona Sarajevo, Adnana Štete.

Kako je tom prilikom navedeno,”ovaj ugovor podrazumijeva rekonstrukciju i proširenje prvih 900 metara ceste od 9. transverzale, odnosno od firme Energoinvest TDS d.d. do raskrsnice kod firme GRAS”, dok je rok za izvođenje radova predviđenih prvom fazom šest mjeseci.

Saobraćajnica ima dvije kolovozne trake, planirano je da se ona proširi na četiri kolovozne trake, tako da se njen kapacitet uvećava za sto posto. Sa ovim ugovorom stiču se preduslovi da se započne rekonstrukcija. 

Semir Efendić, 23.10.2019.

Da su pripremni radovi za rekonstrukciju i proširenje saobraćajnice sa dvije na četiri kolovozne  trake počeli, 04.11.2019. godine objavljeno je na zvaničnoj stranici Opštine Novi Grad. U saopštenju se pored ostalog navodi da se “radovi izvode u dijelu dionice kod firme Energoinvest TDS d.d., gdje će se prvo vršiti uklanjanje stabala i demontaža postojeće javne rasvjete, kao i rušenje i premještanje ograda koje ulaze u pojas buduće proširene saobraćajnice, a zatim i preostali radovi koji podrazumijevaju zamjenu elektro i vodvodnih instalacija i proširenje same saobraćajnice”.

Obzirom na dosadašnje aktivnosti u pravcu u realizacije projekta rekonstrukcije, sanacije i proširenja ulice Džemala Bijedića, Istinomjer će načelniku Semiru Efendiću za njegovo obećanje dati ocjenu radi se na tome, te ćemo pratiti da li će prva faza projekta biti okončana u navedenom roku.

(Istinomjer.ba)

Zvučna zaštita na A transferzali

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo raspisala je tokom 2019. godine tender za izgradnju “aktivne zaštite od buke” na A...

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) traži da izabere svoje predstavnike u delegaciju ovog zakonodavnog tijela u...Prošli saziv Vijeća ministara BiH u prvih mjesec dana rada bio je aktivniji od trenutog saziva

Ustvrdivši da je Vijeća ministara BiH “u blokadi”, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Dragan Mektić usporedio je rad trenutnog sa radom prošlog saziva Vijeća ministara BiH u...