Djelimično ispunjeno

Zvučna zaštita na A transferzali

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo raspisala je tokom 2019. godine tender za izgradnju “aktivne zaštite od buke” na A transverzali koja povezuje Međunarodni aerodrom Sarajevo sa ostatkom grada.

Razlog za postavljanje zaštitne ograde jesu brojni automobili koji saobraćaju ovim pravcem i stvaraju buku stanovnicima čiji stanovi i kuće su u neposrednoj blizini.

Nakon što je saobraćajnica izgrađena i puštena u promet, u eksploataciji je izmjerena buka koju stvaraju vozila i konstatovana je potreba da se prema odredbama Zakona predvide tzv. aktivne i pasivne mjere zaštite objekata uz saobraćajnicu. S tim u vezi naručen je projekat zaštite od buke, ishodovano je odobrenje za građenje i prema istom objavljen tender za izvođenje radova. Projektom je predviđena izgradnja transparentnih barijera u svrhu aktivne zaštite od buke.

Ismar Jusufspahić, 03. juni 2019.

Prilikom najavljivanja navednog projekta istaknuto je da će vrijednost izgradnje iznositi 1,1 milion KM bez PDV-a, te da se završetak radova očekuje u roku od 45 dana nakon izbora izvođača radova.

Po našim procjenama, do kraja januara će biti najveći dio radova završen. Radovi idu ubrzanom dinamikom. Rok je 45 radnih dana, mi se nadamo da će biti završen ranije od planiranih 45 dana.

Selmir Kovač, 06. januar 2020.

Kako se u javnosti do kraja januara nisu pojavile informacije o okončanju radova na ovom projketu Istinomjer je kontaktirao Direkciju za puteve KS, te je potvrđeno da je 90% radova završeno , a za nedovršenih “10% razlog su problemi na terenu sa manjim brojem građana koji ne dozvoljavaju postavljanje, unatoč tome što se radi o transparentnim panelima koji propuštaju svjetlost i koji se uklapaju u urbani ambijent naselja”.

Razlog što nije obuhvaćena cijela saobraćajnica je taj što za prvi dio saobraćajnice gledano iz smjera aerodroma još uvijek čekamo odobrenje za građenje od strane nadležnog organa tj. Općine Novi Grad Sarajevo, a materijal za ugradnju je spreman za postavljanje čim isto bude ishodovano. Potrebno je napomenuti da će se, kao što se uradilo i prije samog projektovanja, nakon postavljanja svih zaštitinih barijera izvršiti mjerenje buke odnosno monitoring kako bi se utvrdilo koji nivo zaštite je postignut sa izgradnjom bukobrana, tj. kako bi se uporedili rezultati prije i poslije izgradnje. Kao zaključak možemo navesti da su za ovaj projekat obezbjeđeni: finansijska sredstva, projektna dokumentacija i ugovor sa izvođačem radova, tj. da su svi uvjeti ispred investitora – Direkcije za puteve KS ispunjeni ali da se nažalost preostali radovi ne mogu okončati dok iste ne odobri Općina Novi Grad Sarajevo prema Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Odgovor na medijski upit, Direkcija za puteve KS, 27. februar 2020.

Početkom juna iz Direkcije za puteve KS, potvrđeno je da su radovi za koje je izdato odobrenje za građenje nadležnog organa završeni, dok za potez saobraćajnice od XII transverzale pa do ulice Braće Mulić, Općina Novi Grad Sarajevo nije izdala odobrenje:

Radovi za koje je izdato odobrenje za građenje nadležnog organa su završeni, a za potez saobraćajnice od XII transverzale pa do ulice Braće Mulić nismo dobili odobrenje i saglasnost od Općine Novi Grad Sarajevo za postavljanje projektovanih barijera. Trenutno je u toku monitoring, odnosno kontrolna mjerenja buke nakon izgradnje barijera kako bi se na osnovu dobijenih rezultata u dnevnim i noćnim uslovima ocijenio učinak postavljene zaštite.

Odgovor na medijski upit, Direkcija za puteve KS, 03. juni 2020.

S obzirom na činjenicu da su radovi za koje je izdato odobrenje za građenje okončani, a da je manji dio radova ostao nedovršen usljed neizdavanja dozvole za građenje od strane nadležne općine, Istinomjer će pomenuto obećanje Direkcije za puteve KS ocijeniti kao djelimično ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!