Radi se na tome

Zvučna zaštita na A transferzali

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo raspisala je tokom 2019. godine tender za izgradnju “aktivne zaštite od buke” na A transverzali koja povezuje Međunarodni aerodrom Sarajevo sa ostatkom grada.

Razlog za postavljanje zaštitne ograde jesu brojni automobili koji saobraćaju ovim pravcem i stvaraju buku stanovnicima čiji stanovi i kuće su u neposrednoj blizini.

Nakon što je saobraćajnica izgrađena i puštena u promet, u eksploataciji je izmjerena buka koju stvaraju vozila i konstatovana je potreba da se prema odredbama Zakona predvide tzv. aktivne i pasivne mjere zaštite objekata uz saobraćajnicu. S tim u vezi naručen je projekat zaštite od buke, ishodovano je odobrenje za građenje i prema istom objavljen tender za izvođenje radova. Projektom je predviđena izgradnja transparentnih barijera u svrhu aktivne zaštite od buke.

Ismar Jusufspahić, 03.06.2019.

Prilikom najavljivanja navednog projekta istaknuto je da će vrijednost izgradnje iznositi 1,1 milion KM bez PDV-a, te da se završetak radova očekuje u roku od 45 dana nakon izbora izvođača radova.

Po našim procjenama, do kraja januara će biti najveći dio radova završen. Radovi idu ubrzanom dinamikom. Rok je 45 radnih dana, mi se nadamo da će biti završen ranije od planiranih 45 dana.

Selmir Kovač, 06. januar 2020.

S obzirom na to da su radovi na postavljanju zvučne zaštite u toku, Istinomjer će Direkciji za puteve Kantona Sarajevo dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li će se radovi okončati u planiranom roku.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!