Analize

Grad Prijedor: Mandat Milenka Đakovića

Gradska uprava Prijedora na čelu sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem, četvrtu godinu mandata provela je nastavljajući radove započete u proteklim godinama madata. Tako je nastavljen rad na izgradnji dvorane na Urijama, istraživanja na Tomašičkim jezerima, te je obećanje koje se odnosi na izgradnju Osnovne škole u Rasavcima u ovoj godini ispunjeno.

 

Od ukupno 31 obećanja, u toku mandata jedno je ispunjeno, tri obećanja su ispunjena većim dijelom, te je 11 ocijenjeno kao djelimično ispunjeno. Rad na šest obećanja ispunjen je manjim dijelom, dok je 7 obećanja neispunjeno. Bitno je istaći da su i dva obećanja data u sklopu predizborne kampanje načelnika ocijenjena kao neutemeljena.

Milenko Đaković funkcioner DNS-a, tokom predizborne kampanje 2016. godine nije ponudio predizborni program, pa je Istinomjer obećanja prikupio sa predizbornih skupova, tokom predizborne kampanje.

Škola u Rasavcima

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji područne škole koja pripada Osnovnoj školi “Dositej Obradović” u Prijedoru, a koja predstavlja problem već godinama, počeli su 14.08. 2018. godine. Za ovu namjenu Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je 300.000 KM.

Međutim iako su radovi trebali još prošle godine biti završeni, do kašnjenja je došlo zato što projektom nije bila planirana zamjena stropova. Nastavak rekonstrukcije područne osnovne škole u selu Rasavci počeo je 2019. godine, a procijenjena vrijednost radova iznosila je oko 200.000 KM. Izvođač je bio izabran otvorenim postupkom javnih nabavki, sa rokom izvođenja radova od 150 dana.

Sa završetkom radova se kasnilo nekoliko mjeseci, a područna škola Dositej Obradović počela je sa radom 1. 9. 2020. Godine.

Tomašička jezera

Za početna hidrogeološka istraživanja na Tomašičkim jezerima iz budžeta Grada Prijedora izdvojeno je 200.000 KM. Tokom obilaska završnih radova na istražnoj bušotini bunara u Tomašici, gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković istakao je kako se radi o projektu od velikog značaja za grad jer je “istraživanje pokazalo da ovaj lokalitet raspolaže sa dovoljno vode”.

Prema preliminarnim rezultatima, vode ima dovoljno za snabdijevanje nekoliko hiljada domaćinstava u selima Tomašica, Busnovi, Rakelići, Saničani, Gomjenica, Rasavci, Ništavci i Zecovi. U 2019. godini izgrađen je istražni bun BT1 koji je potvrdio 60 l/sek.

Iz Gradske uprave Grada Prijedora, za Istinomjer je odgovoreno da je u toku izrada izvedbeno tehničke dokumentacije za „Izgradnju infrastrukturnih objekata bunara BT1 –BT2 sa pristupnim putom, stubne trafo stanice i RZ V=1000m3 sa primarnim cjevovodom vodovodnog sistema Tomašica – Prijedor“, te su navedeni radovi kandidovani za drugu fazu projekta Vodovod i kanalizacija RS.

Izgradnja sportske dvorane

Trenutno se izvode radovi na dvije sportske dvorane na području Prijedora, na Urijama i u Omarskoj.

Kada je u pitanju dvorana na Urijama, u toku su završni radovi, te postoji vjerovatnoća da će ona biti gotova do kraja mandata dok se u slučaju dvorane u Omarskoj, očekuje okončanje prve faze izgradnje.

Neka od obećanja koja su ostala neispunjena u toku mandata Đakovića su: Izgradnja dvije nove ambulante po­ro­di­čne me­di­ci­ne, izgradnja auto-puta Banja Luka-Prijedor-Novi Grad kao i Prijedor-Kozarska Dubica itd.

Pitajte Istinomjer!