Analize

Tri godine mandata uprave Grada Prijedora

Treća godina gradske uprave Prijedora na čelu sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem, protekla je u nastavku već započetih projekata poput izgradnje vodovoda Crno vrelo, nastavka izgradnje sportske dvorane na Urijama, kao i početak hidrogeoloških istraživanja na Tomašičkim jezerima.

Od ukupno 31 obećanja, u trećoj godini mandata još uvijek nijedno nije ispunjeno, dok je 6 obećanja “u progresu”, te je 11 ocijenjeno kao započeto. Nezapočeto je ostalo 12 obećanja, dok su 2 ocijenjena kao neutemeljena.

Vodovod “Crno Vrelo”

Vodovod “Crno Vrelo” zajednički je projekat gradova Banja Luka i Prijedor. Završetak ovog projekta obećavali su i bivši gradonačelnici ova dva grada Marko Pavić i Slobodan Gavranović tokom predizborne kampanje 2012. godine. U proteklom mandatu, međutim, nije bilo radova na ovom vodovodnom sistemu, jer za to nisu obezbjeđena finansijska sredstva.

Nakon što je u oktobru prošle godine puštena u probni rad fabrika vode, glavno postrojenje vodovodnog sistema “Crno vrelo” u Donjem Pervanu, gradonačelnik Đaković izrazio je zadovoljstvo što je primarni i sekundarni vodovodni sistem na području Omarske i okolnih sela, kako je rekao, konačno napunjen vodom, jer sada mogu raspisati tender za gradnju tercijarne mreže i kućnih priključaka.

U januaru 2019. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova u projektu “Izgradnja tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja Crno vrelo na području grada Prijedora” vrijedan 9,4 miliona KM.

Direktor kompanije Hidrokop Radislav Babić rekao je da će radovi biti izvedeni u predviđenom roku od 18 mjeseci i da će biti izvedeni kvalitetno na zadovoljstvo i investitora i građana, dodajući da se radi o 316 kilometara trase i priključcima za 4.200 domaćinstava.

Škola u Rasavcima

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji područne škole koja pripada Osnovnoj školi “Dositej Obradović” u Prijedoru, a koja predstavlja problem već godinama, počeli su 14.08. 2018. godine. Za ovu namjenu Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je 300.000 KM.

Međutim iako su radovi trebali još prošle godine biti završeni, do kašnjenja je došlo zato što projektom nije bila planirana zamjena stropova. Grad Prijedor raspisao je tender za nastavak rekonstrukcije, a izvođač će biti izabran otvorenim postupkom javnih nabavki, rok za izvođenje radova je 150 dana, a rok za prijem ponuda 15. novembar.

Izgradnja sportske dvorane

Nakon što je na dvorani je završena krovna konstrukcija, u oktobru prošle godine ozvaničen je i nastavak radova na Sportskoj dvorani na Urijama. Gradonačelnik Đaković je rekao da je izgradnja dvorane u Urijama na pola te da bi do kraja mandata trebala funkcionisati.

Očekujemo da ćemo završiti sportsku dvoranu koju gradimo u naselju Urije. Stigli smo otprilike do pola. Sad se počela uređivati unutrašnjost. Objekat smo zatvorili, radi se izolaciona fasada, ventilaciona fasada. Radiće se u prvom dijelu kuglana.

Milenko Đaković, 23.01.2019.

Podsjećamo i na neka od obećanja čija realizacija još uvijek nije započela, a to su:

Izgradnja dvije nove ambulante po­ro­di­čne me­di­ci­ne, igralište u Rasavcima, izgradnja auto-puta Banja Luka-Prijedor-Novi Grad kao i Prijedor-Kozarska dubica itd.

Pitajte Istinomjer!