Analize

Grad Bijeljina: Treća godina mandata gradonačelnika Ljubiše Petrovića

Nakon treće godine mandata još uvijek nisu zabilježena potpuno ispunjena obećanja gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, ali su provođene veće ili manje aktivnosti na realizaciji većine obećanja koja prati Istinomjer.

Ljubiša Petrović nije imao predizborni program uoči Lokalnih izbora 2020. godine, te je Istinomjer njegova obećanja prikupio sa zvaničnih naloga na društvenim mrežama, zvaničnih internet-stranica njegove partije (SDS), kao i iz medijskih istupa.

Od ukupno 16 obećanja koja prati Istinomjer, tokom tri godine mandata nijedno nije ispunjeno u potpunosti, dok je ispunjavanje njih sedam u progresu. Neka od tih obećanja jesu ulaganje u prostorije u GTZ naselju, besplatan prevoz za đake, ali i pokretanje projekata za razvoj domaće proizvodnje i samozapošljavanje mladih.

Skupština Grada Bijeljina donijela je u martu 2023. godine Odluku o davanju saglasnosti na privatizaciju stanova u vlasništvu Grada Bijeljina u naselju “GTZ”. Nakon što je uručeno prvo rješenje o pravu svojine nad stambenom jedinicom u junu 2023. godine, zvanično je označen početak otkupa stanova u GTZ naselju.

Skupština Grada Bijeljina je u februaru donijela Odluku o subvencionisanju prevoza učenika osnovnih škola, kojom je obuhvaćeno oko 1.000 osnovaca. U budžetu Grada Bijeljina za 2023. godinu za sufinansiranje prevoza učenika planirano je 320.000 KM.

Budžetom Grada Bijeljina za 2023. godinu planirani su podsticaji poljoprivredne proizvodnje u iznosu 2.100.000 KM, za afirmaciju poljoprivredne proizvodnje, studije i sajmove izdvojeno je 30.000 KM i za učešće u finansiranju Agrarnog fonda u iznosu 559.900 KM. U junu 2023. godine usvojen je Prijedlog pravilnika o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu. Agrarni fond Grada Bijeljina raspisao je u julu 2023. godine Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje za poljoprivredne proizvođače s područja grada Bijeljina.

Tokom dosadašnjeg mandata započet je rad na ispunjavanju šest obećanja, od kojih se mogu izdvojiti povećanje izdvajanja za borce, ali i iskorištavanje potencijala banje u Dvorovima

U budžetu Grada Bijeljinа za 2023. godinu planirano 684.250 KM za odjeljenje boračko-invalidske zaštite čije je povećanje za oko pet posto u odnosu na budžet 2022. godine, kada su ta sredstva iznosila 649.250 KM. Budžetom iz 2021. godine za iste namjene planirana su sredstva u iznosu 500.250 KM.

Iz Gradske uprave Bijeljina za Istinomjer je potvrđeno da se još uvijek radi na rješavanju problema Banje Dvorovi. Nakon provedene revizije poslovanja i utvrđenog niza nepravilnosti i nezakonitosti, gradonačelnik je podnio krivičnu prijavu protiv službenih i odgovornih lica. U budžetu Grada Bijeljina za 2023. godinu u dijelu koji se odnosi na kapitalne izdatke, u sekciji “Izdaci za rekonstrukciju i adaptaciju u JU Banja Dvorovi, projektovanje i nadzor”, planirano je 200.000 KM. Za iste namjene u budžetu za 2022. godinu planirano je 200.000 KM. Budžetom za 2021. godinu subvencije za JU “Banja Dvorovi” iznosile su 100.000 KM.

Jedno obećanje Ljubiše Petrovića ocijenjeno je kao neispunjeno još tokom prve godine njegovog mandata, a radilo se o revidiranju tadašnjeg Nacrta budžeta za 2021. godinu.

Na dva obećanja nisu zabilježene nikakve aktivnosti na njihovoj realizaciji, a radi se o obećanjima o obnovi seoskog doma kulture u Glavičorku te prijedlogu da novinari imaju status službenog lica.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!