Analize

Rad nedjeljom u BiH regulisan na različite načine

Trebaju li radnici u trgovini imati nedjelju kao slobodan, pitanje je na koje se različito gleda kako na lokalnom, tako i na entitetskim nivoima u BiH. Pojedine sredine u oba entiteta uvele su potpunu zabranu rada za trgovinsku djelatnost, a neke su radno vrijeme značajno reducirale. Zakonska rješenja u entitetima su različita, što ostavlja prostor i za nezakonitosti u određenim općinama u FBiH, kako to tvrdi ministar trgovine ovog entiteta Zlatan Vujanović.

Odluka Gradske skupštine Bijeljine da nedjelja u ovom gradu bude neradna za radnike u trgovini, o čemu je Istinomjer ranije pisao, bila je samo jedna od tema o kojoj je za N1 govorio tamošnji gradonačelnik Ljubiša Petrović, koji je navedeni prijedlog i inicirao.

Povukli smo dobar potez, stavili se u zaštitu radničkih prava. Neradna nedelja, postoje lične odluke još dvije lokalne zajednice u RS, to su u Višegradu i Novom Gradu, ali naša odluka je jedinstva, jer ima za cilj da se stavi u zaštitu radničkih prava na način da se poslodavci više ne bogate, odnosno da nemaju ekstra profit na grbači zaposlenih, nego da trgovinska djelatnost, kao što i sam zakon predviđa, da se sedmični odmor, po pravilu, koristi nedjeljom.

Ljubiša Petrović, 22.11.2021.

Zakon o trgovini RS, između ostalog, u članu 26. definiše da su lokalne zajednice te koje određuju radno vrijeme trgovinskih objekata.

Skupština jedinice lokalne samouprave utvrđuje radno vrijeme, raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena prodajnih objekata, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojim je trgovac dužan poslovati, te radno vrijeme za tržnice, sajmove, izložbe i druge povremene načine obavljanja trgovine. (2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, radno vrijeme dragstora traje od 00.00 do 24.00 sata svaki dan. (3) Trgovac je dužan da se u svom poslovanju pridržava radnog vremena iz st. 1. i 2. ovog člana.

Zakon o trgovini RS

Kada je u pitanju Zakon o radu RS, on u članu 78. definiše sedmični odmor koji se, u pravilu, koristi nedjeljom, uz određene izuzetke.

Radnik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno kojem se dodaje najmanje osam časova odmora iz člana 77. stav 1. prema unaprijed određenom rasporedu.

(2) Sedmični odmor se po pravilu koristi nedjeljom.

(3) Poslodavac može da odredi drugi dan za korišćenje sedmičnog odmora ako priroda posla i organizacija rada to zahtijeva. (4) Ako je neophodno da radnik radi na svoj sedmični dan odmora, poslodavac je dužan da mu obezbijedi odmor iz stava 1. ovog člana u toku naredne radne sedmice.

Zakon o radu RS

Osim jedinica lokalne zajednice o kojima je govorio gradonačelnik Bijeljine, koje su potpuno zabranile rad nedjeljom za trgovinsku djelatnost, neke sredine, poput Banje Luke, to će tek učiniti od proljeća naredne godine, što smo na Istinomjeru i najavili. Pojedine općine u RS, kao što je Zvornik, nedjeljom su za ovu djelatnost skratili radno vrijeme, o čemu smo također ranije pisali.

U FBiH, potpuna zabrana rada trgovina nedjeljom na snazi je u Tomislav-Gradu, Livnu, Kiseljaku i Sanskom Mostu. Najviše sporenja dogodilo se u Sanskom Mostu, gdje je Općinsko vijeće donijelo ovu odluku, koju ne podržava tamošnji načelnik Faris Hasanbegović. On kaže da će o ovome konačnu odluku dati sud.

Činjenica da se nisu ispoštovale procedure, da odluku nije pripremala nadležna općinska služba, dovodi u pitanje njenu zakonitost. Ako privredni subjekti u eventualnim tužbama dokažu da je sve tako, mogle bi uslijediti tužbe prema Općini Sanski Most za izgubljenu dobit i sve ono što, nadamo se, neće doći.

Faris Hasanbegović, 5.9.2021.

Da je uskraćivanje rada nedjeljom nezakonito, ukazuje i resorni federalni ministar Zlatan Vujanović.

Ne mogu zabraniti ni rad trgovina nedjeljom, jer to isto nije u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini i nije u skladu sa osnovnim načelom da se trgovina obavlja slobodno i pod jednakim uslovima na tržištu, na način da se ne sprečava, ne ograničava i ne narušava tržišna konkurencija.”

Zlatan Vujanović, 26.9.2021.

Zakon o trgovini FBiH u članu 20. definiše da trgovac odlučuje o radnom vremenu i slobodnim danima.

Trgovac na malo dužan je utvrditi radno vrijeme prodajnog objekta. Radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena prodajnih objekata, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojim je trgovac dužan poslovati, te radno vrijeme za tržnice, sajmove, izložbe i druge povremene načine obavljanja trgovine utvrđuje nadležni organ. Trgovac je dužan na vidnom mjestu istaći radno vrijeme, te raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana, radno vrijeme povremenog načina obavljanja trgovine, te se pridržavati tog radnog vremena.

Zakon o trgovini FBiH

Za razliku od RS, u članu 48. Zakona o radu FBiH nedjelja nije definisana da se koristi kao dan za korištenje sedmičnog odmora, uz određene izuzetke.

(1) Radnik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno, a ako je neophodno da radi na dan svog sedmičnog odmora, osigurava mu se jedan dan u periodu određenom prema dogovoru poslodavca i radnika koji ne može biti duži od dvije sedmice.

(2) Od radnika se može tražiti da radi na dan svog sedmičnog odmora samo u slučaju više sile, vanrednog povećanja obima posla ukoliko poslodavac ne može primijeniti druge mjere, sprječavanja gubitka kvarljive robe kao i u drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

(3) Radniku se ne može uskratiti pravo na odmor u toku rada, dnevni odmor i sedmični odmor.

Zakon o radu FBiH

Različita legislativa na nivou entiteta i odluke u FBiH, koje će sasvim izvjesno biti predmet sudskih odluka, u konačnici će najviše štete donijeti lokalnim zajednicama, jer će one, ukoliko sudovi u pravosnažnim presudama odluče da je prekršen zakon i narušen princip konkurentnosti, plaćati nadoknadu izgubljene finansijske dobiti poslovnim subjektima.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!