Započeto

Povećanje izdvajanja za borce na 2 miliona KM

Opštine: Bijeljina

Rekao sam ljudima u Janji – pobjedićemo olovkom, a ne konfliktom. I garantujem, kao gradonačelnik vratiću dostojanstvo borcima koje im je oduzeto i već znam kako ću to postići. Iz budžeta grada sada se za ove potrebe izdvaja iznos od 500 hiljada KM, oprostite mi na poređenju, malo više nego za higijeničarsku službu koja se brine za pse po gradu. Ovaj iznos povećaću na 2 miliona KM. Ako to ne uspijem u prvoj godini mandata, u narednim hoću sigurno, držite me za riječ.

Obrazloženje

Tokom dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor:

Kako je 23.7.2021. godine navedeno na zvaničnoj stranici Grada Bijeljina, Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu riješilo je 95 procenata od 924 primljena zahtjeva za jednokratnu pomoć, koji su podnijeti po Javnom pozivu za jednokratnu pomoć nezaposlenim borcima od 1. do 5. kateogorije mlađim od 60 godina, a koji je raspisalo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Gradska Boračka organizacija Bijeljina i Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske organizovala je krajem jula 2021. godine odlazak desetero djece ratnih-vojnih invalida Vojske Republike Srpske na odmor u Bečiće, u okviru Programa „Socijalizacija djece Republike Srpske“.

“Zahvalni smo Boračkoj organizaciji i Fondu za dječiju zaštitu na dobroj organizaciji, jer će veliki broj djece kroz ovaj program prvi put ljetovati na moru”, izjavio je tim povodom gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, najavivši da će Grad Bijeljina već od sledeće godine aktivnije učestvovati u finansijskoj podršci programu

Gradonačelnik Petrović je 12.8.2021. godine potpisao 28 ugovora sa korisnicima boračko‐invalidske zaštite u iznosu od 50.000 KM. Kako je tom prilikom pored ostalog rečeno, ​preko 50 zahtjeva stiglo je na adresu Gradske uprave, a dodijeljena novčana sredstva biti utrošena za adaptaciju i dogradnju stambenih objekata.

U skladu sa Budžetom Grada Bijeljina za 2021. godinu, pod stavkom Ukupno odjeljenje za boračko invalidsku i civilnu zaštitu izdvojeno je 500.250,00 KM.


Gradonačelnik Ljubiša Petrović održao 16. maja 2022. godine sastanak sa predstavnicima Republičkog sekretarijata za izbjegla i raseljena lica na kojem je bilo riječi o rezultatima realizacije Regionalnog stambenog programa Podprojekat BiH6. Sastanku su prisustvovali i građani kojima su izgrađene, odnosno rekonstruisane ili sanirane kuće u okviru pomenutog programa. Podprojektom BiH6 na teritoriji Grada Bijeljina izgrađeno je, rekonstruisano ili sanirano osam stambenih objekata u kojima žive porodice iz kategorije raseljenih lica.

Obilazeći novosagrađene kuće, gradonačelnik Ljubiša Petrović je rekao je sve ono što je viđeno na terenu danas rezultat dobre i kvalitetna saradnje sa Sekretarijatom.

Danas osam porodica dobija svoj krov nad glavom. Republički Sekretarijat je, provođenjem svojih javnih nabavki i realizacijom izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije izdvojio za osam stambenih jedninica preko 300 000 KM. S druge strane, Grad Bijeljina je realizovao sve obaveze predviđene sporazumom koje se ondose na izdavanje svih neophodnih saglasnosti i dozvola iz svoje nadležnosti, obezbjeđenje priključaka za struju i vodu, kao i pristupnog puta objektima koji su bili predmet Podprojekta.

Ljubiša Petrović. 16.05.2022.

U julu 2022. godine potpisana su 43 ugovora sa korisnicima iz kategorija demobilisani borci, ratni vojni invalidi, civilne žrtave rata, članovi porodica poginulih boraca. Zaključeni ugovori se odnose na adaptaciju stambenih jedinica. Sve navedene kategorije pripadaju izuzetno osjetljivoj društvenoj populaciji. Gradonačelnik Ljubiša Petrović pojasnio je da je budžetski okvir za ove ugovore 103.000 KM, te da se pojedinačne vrijednosti ugovora kreću u iznosu od 1000 do 5000 konvertibilnih maraka.

Dodijeljena sredstva biće namjenski iskorištena za adaptaciju, sanaciju i izgradnju objekata. U odnosu na prethodne godine, sada je praksa promijenjena – rekordan je broj korisnika koji su dobili finansijska sredstva. Podnijeto je ukupno 80 zahtjeva.

Ljubiša Petrović. 27.07.2022.

Osvrnuvši se na činjenicu da je bilo umanjenja sredstava (80.000 KM na poziciji izgradnja građevinskih objekata) namijenjenih Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu, Petrović je rekao da bi bilo više pozitivnih odgovora na zahtjeve korisnika da nije bilo pomenutog smanjenja.

Potrebe ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i članova porodica poginulih su velike. Sistemska rješenja za njih, odnosno mjesečni dodatak za borce i lične porodične invalidnine, su u nadležnosti odgovarajućeg ministarstva. Potrebno je više sluha za ovu problematiku. Ako se osvrnemo na zemlje u regionu, ona je riješena sistemski i kvalitetno. Ta primanja su izjednačena sa minimalnom penzijom. Takav pristup je potreban i u Republici Srpskoj.

Ljubiša Petrović. 27.07.2022.

Iz Gradske uprave Bijeljina za Istinomjer su odgovorili da je ove godine, kada se izuzmu pozicije civilne zaštite i preduzeće Patriot koje zapošljava invalide za Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu izdvojeno 714.280KM u okviru kojih su se, pored jednokratnih pomoći, našli i drugi oblici davanja usmjereni ka boračkoj populaciji.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!