Skupština KS: Najavljena reforma obrazovnog sistema

Nakon cjelodnevne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo (KS) održane 22. oktobra tekuće godine, koja je bila posvećena stanju u oblasti obrazovanja i nauke, donesen je niz zaključaka koji za cilj imaju “imaju reformu i unapređenje obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo”.  U naredna četiri mjeseca Vlada i Skupština KS će optimizirati i usvojiti Strategiju razvoja obrazovanja i … Više »


Da li je RS “zrelo društvo” koje daje jednake šanse muškarcima i ženama?

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Bosna i Hercegovina ima najniži procenat učešća žena na tržištu rada u Jugoistočnoj Evropi i to svega 35%. Situacija nije bolja ni kada se govori o zastupljenost žena u političkom životu. Iako je prema važećim zakonima zabranjen svaki vid spolne diskriminacije po osnovu prava na rad, … Više »


Uskoro u primjeni elektronski KIF i KUF

Načelnik Odjeljenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) za komunikacije i međunarodnu saradnju, Ratko Kovačević najavio je upotrebu eletronskih knjiga ulaznih i izlaznih računa (KUF i KIF) od naredne godine. Kako je pojasnio Kovačević, počev od 2020. godine svaki porezni obveznik dostavljat će elektronskm putem svoj KUF i KIF, a zatim će UIO “jednostavnim … Više »


RS: Počelo kažnjavanje poslodavaca koji plate isplaćuju “u kovertama”

Početkom septembra ove godine Poreska uprava Republike Srpske (PURS) je najavila da će uskoro “započeti pojačane kontrole širom Republike Srpske sa ciljem otkrivanja onih poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno u koverti”. Naime, primjetno je da se, i pored činjenice da je Vlada RS Zakonom o podsticajima u privredi RS omogućila … Više »


Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu”. S tim u vezi, najavljeno je i povećanje prostornih te kadrovskih kapaciteta predškolskih ustanova u KS.  U toku 2020. godine planirano je formiranje … Više »


Pravo osuđenika da budu birani ponovo u Parlamentu BiH

Zastupnik u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović (SDP BiH) ponovo je uputio u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona u kojem se traži zabrana osobama koje su osuđene za krivična djela da budu birani ili imenovani na bilo koju javnu funkciju u BiH.  Ovaj prijedlogu izmjena Izbornog zakona podrazumijeva … Više »


I BiH ima regulativu iz oblasti kibernetičke bezbjednosti

Na nedavno održanoj konferenciji posvećenoj novinama u IT oblasti ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske (RS), Srđan Rajčević izjavio je kako u Bosni i Hercegovini “jedino RS” ima regulativu koja tretira kibernetičku (cyber) sigurnost. Republika Srpska jedina je u BiH, još prije osam godina, donijela regulativu iz oblasti kibernetičke bezbjednosti … Više »


Da li će ministar Šarović inicirati sjednicu koja će okončati “klasičnu blokadu rada Parlamenta”?

Govoreći o trenutnoj blokadi državnih i zakonodavnih institucija Bosne i Hercegovine ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i predsjednik SDS-a, Mirko Šarović rekao je da će od Denisa Zvizdića tražiti zakazivanje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH te mogućnost iniciranja smjene rukovodstva. “Rad Parlamenta Bosne i Hercegovine blokira SNSD, a prati ga HDZ. To … Više »


Da li se poboljšava “inkluzivna klima” u odgojno-obrazovnim ustanovama KS?

U oktobru prošle godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo najavilo je da će škole u KS, u koje idu djeca s oštećenim sluhom i vidom dobiti logopede i defektologe. U oktobru 2018.godine saopšteno je da će “prioritet” Ministarstva obrazovanja KS biti “angažovanje defektologa i logopeda” koji bi trebali omogućiti kvalitetniju naobrazbu djeci koja … Više »


Da li entitetske i kantonalne vlasti vode brigu o mladima?

Na nedavno održanoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Strategija zapošljavanja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2018 – 2021. godina, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Vlada Federacije BiH, nije dobila potrebnu podršku federalnih parlamentaraca. Ministar rada i socijalne politike FBiH, Vesko Drljača komentirajući neusvajanje ove strategije rekao je “da donošenje entitetskih … Više »