Analize

Nova akademska godina i stari problemi

Iako uskoro počinje nova akademska godina i jesenski ispitni rokovi na fakultetima, za neke studente u Kantonu Sarajevo još uvijek je upitno održavanje nastave. Nazadovoljni odlukama koje se odnose na ispitne rokove, studenti su se obratili Skupštini i Vladi Kantona Sarajevo gdje im je rečeno “da su zakasnili sa nekim svojim zahtjevima”.

Foto: Ilustracija

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je krajem jula ove godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Prema tom prijedlogu, osobe koje su započele postdiplomski studij za sticanje stepena magistra nauka ili umjetnosti i doktora nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu tog zakona, imaju pravo steći taj naučni stepen zaključno sa 30. septembrom 2022. godine.

Također, student koji je započeo studij po predbolonjskom sistemu studija ima ga pravo okončati do 30. septembra 2022. godine.

Zastupnica Naroda i Pravde u Skupštini KS, Danijela Kristić predložila je da se taj rok produži do 2025. godine. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) uputio je 4. augusta ove godine zahtjev Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu Zakona o visokom obrazovanju. Razlog tome je, kako je navedeno, situacija s koronavirusom, koji je pogodio i obrazovanje.

Zbog nepostojanja jedinstvene online platforme, kao ni online platformi na većini fakulteta, profesori i asistenti su bili primorani na improvizaciju, što je u konačnici rezultiralo niskim nivoom kvaliteta nastave na većini predmeta. Zbog navedenih razloga, studenti će se naći u poziciji da obnavljaju godine studija, jer su se našli u situaciji za koju ne snose apsolutno nikakvu krivicu.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS), 4. august 2020.

Kako su istaknuli iz SPUS-a, studenti imaju nekoliko zahtjeva, a prvi je dodatni ispitni termin u septembarskom ispitnom roku. Osim toga, studenti traže i ukidanje uvjetnih predmeta za prelazak u narednu akademsku godinu. Traži se i mogućnost prijenosa u narednu godinu studija s najviše 15 ECTS studijskih bodova ili najviše tri nepoložena predmeta, bez obzira na vrednovanje, te produženje trajanja ove akademske godine za dvije sedmice.

Studenti su svoje zahtjeve obrazlažili činjenicom da je u martu, tokom pandemije koronavirusa, došlo do obustave nastave, a nastavni proces je nastavljen online putem za predmete za koje je bilo moguće izvoditi nastavu na taj način.

Komentirajući ove zahtjeve, ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Anis Krivić rekao je sljedeće:

Na njihove zahtjeve očitali smo se za svaki pojedinačno. S nekim zahtjevima su zakasnili s obzirom na to da je neophodno izmijeniti zakone da bi im se izašlo ususret. Uputio sam ih na Senat UNSA-e, odnosno rektora UNSA-e, s obzirom na to da Senat, kao najviše akademsko tijelo, jedino ima pravo da donosi odluke kada govorimo o pitanjima iz njihove nadležnosti. Smatram da Senat Univerziteta, rektor i Upravni odbor imaju mogućnost i alate da studentima izađu ususret.

Anis Krivić, 14. august 2020.

Studenti su, prema Krivićevim riječima, zakasnili sa zahtjevom da se odobri dodatni rok.

Skupština KS po hitnom postupku usvojila je prijedlog ovog Zakona kao i amandman zastupnice Kristić na nastavku 27. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 27. augusta ove godine.

Kada su u pitanju studentski domovi u KS, nedavno su svi kapaciteti studentskim domovima u KS, koji su privremeno bili izolatoriji, vraćeni studentima.

Direktor Studentskog centra, Muhamed Omerović rekao je da studenti “od Vlade Kantona Sarajevo očekuju nadoknadu troškova studentima za usluge koje su platili ali im nisu pružene jer je, u vrijeme nesreće proglašene zbog pandemije virusa korona, u Studentskom naselju Bjelave bio karantin, a studenti su objekt privremeno napustili”. Studentski centar Sarajevo primio je dosad hiljadu aplikacija studenata za smještaj i ishranu u domu Nedžarići i Studentskom naselju Bjelave, reko je između ostalog Omerović.

Nakon što je odlukom Vlade KS i upravljačkih struktura JU Studentski centar formiran karantin u Paviljonu II i Paviljonu VII Studentskog naselja Bjelave uslijedila je i naredba za izmještanje 1.200 studenata. Od toga ih se 500 vratilo nakon određenog vremena, a obaveze prema njima su izmirene. Oko 700 studenata nije dobilo plaćenu uslugu. Smatramo da će Vlada KS kao donosilac odluka o izmještanju vratiti studentima dugovanja proizašla iz odluka koje je sama donijela.

Muhamed Omerović, 24. septembar 2020.

O problemima studenata Stomatološkog fakulteta trenutno se najviše govori u javnosti, obzirom da je još uvijek neizvjesno da li će se za njih odvijati nastava. Podsjećamo, Medicinski fakultet u Sarajevu pismenim putem se obratio Stomatološkom fakultetu u kojem traži plaćanje obaveza za nastavu u akademskoj 2018./2019. godini i potpisivanje ugovora za naredne dvije akademske godine. U suprotnom, kako su najavli, obratit će se sudu i neće biti nastave za studente Stomatološkog fakulteta.

Stomatološki fakultet u Sarajevu demantovao je ove navode rukovodstva Medicinskog fakulteta.

Stomatološki fakultet sa klinikama je postupajući prema uputama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u nekoliko navrata dostavljao zahtjev za angažman nastavnika Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Sarajevu i Medicinskom fakultetu, čija procedura nije provedena do danas.U skladu sa članom 118. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i članom 210. Statuta Univerziteta u Sarajevu regulisan je angažman nastavnika na drugoj organizacionoj jedinici u okviru iste visokoškolske ustanove. (…) U tom smislu angažman akademskog osoblja se vrši bez zaključivanja ugovora između organizacionih jedinica, a na osnovu zahtjeva dekana organizacione jedinice i odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u svom aktu od 13.11.2019. godine koje je uputilo Univerzitetu u Sarajevu, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i svim organizacionim jedinicama na jasan i precizan način ukazalo kako je to pitanje uređeno.

Stomatoločki fakultet Sarajevo, Saopćenje, 22. septembar 2020.

Kako će izgledati život u studentskim domovima u vrijeme pandemije, kako će se odvijati nastava i da li će biti udovoljeno zahtjevima studenata i dalje je nepoznato obzirom na to da su vlasti u Kantonu Sarajevo rješavanju još jednog važnog pitanja, odnosno problemima u visokom obrazovanju, pristupili u zadnji čas i po hitnoj proceduri, zaobilazeći prethodne konsultacije sa svim akterima na koje se odnosi Zakon o visokom obrazovanju u KS.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!