Srđan Mandić

Politička partija: Naša stranka

Trenutna pozicija: Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.

Srđan Mandić rođen je 1972. godine u Sarajevu. U Sarajevu je završio osnovnu školu i Drugu gimnaziju. Nakon rata upisuje Ekonomski fakultet u Sarajevu na kojem stiče i zvanje magistra ekonomskih nauka iz oblasti marketinga. Završio je i General Management Program na prestižnoj školi za menadžment na Bledu. Dosadašnji radni vijek proveo je u kompanijama Klas, Sprind i Oslobođenje, obavljajući različite menadžerske funkcije sve do pozicije direktora preduzeća. Bio je pripadnik Armije BiH. Dobitnik je brojnih priznanja za rad u struci. Danas živi i radi u Sarajevu.

Izvor: nasastranka.ba