Analize

Jedno ispunjeno obećanje u prvoj godini mandata načelnika Mandića

Istinomjer u ovom mandatu prati 28 obećanja načelnika Općine Centar Srđana Mandića. U prvoj godini mandata, načelnik Mandić je ispunio jedno obećanje, dok su aktivnosti započete na realizaciji 17 obećanja. Jedno obećanje dobilo je ocjenu “u progresu”, dok na njih devet nisu zabilježene aktivnosti na realizaciji. Istinomjer je obećanja načelnika Mandića preuzeo iz dokumenta “Program za Centar – Srđan Mandić”.

Fotografija: Naša stranka

Početkom 2021. godine ispunjeno je obećanje koje se odnosi na prenos sjednica Općinskog vijeća uživo, s obzirom na to da se od konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Centar, održane 8.1.2021. godine, sve sjednice ovog općinskog vijeća prenose uživo putem YouTube stranice Općine.

Značajne aktivnosti provođene su na realizaciji obećanja “Programi socijalne pomoći zasnovani na stvarnim korisničkim potrebama”. U 2021. godini, Općina Centar je kontinuirano pružala novčanu podršku porodiljama, kao i penzionerima. Prema posljednjem pregledu realizacije budžeta za 2021. godinu, za ove programe izdvojeno je 367.800 KM. U junu 2021. godine, izdvojeno je dodatnih 30.000 KM za pomoć u radu javnih kuhinja. Također, realiziran je i projekat “Pomoć u plaćanju užine učenicima osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo”, za koji su u budžetu predviđena sredstva u iznosu od 60.000 KM. U junu 2021. godine, iz budžeta je izdvojeno dodatnih 30.000 KM za pomoć u radu javnih kuhinja. Između ostalog, objavljen je i javni poziv za uslugu besplatne dostave lijekova građanima/kama Općine Centar koji zbog pandemije Covid-19 nisu u mogućnosti lično preuzimati i podizati redovnu terapiju.

Na većini obećanja iz predizbornog programa Srđana Mandića zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji. Od obećanja na kojima su započete aktivnosti izdvajamo obećanja “Uređenje parkova i trgova”, “Uspostava kvalitetne saradnje sa kulturnim i umjetničkim institucijama”, “Direktno učešće građana i građanki u opštinskom odlučivanju” i “Lakši pristup grantovima za samozapošljavanje i startup projekte”.

Od aprila ove godine, vršeno je više akcija uređenja parkova i trgova na teritoriji općine Centar, a najistaknutije među njima su uređenje parka “Mirza Delibašić i Davorin Popović”, kao i parka Hastahana. U parku Hastahana je polovinom aprila 2021. godine započela ekološka akcija kojoj se odazvao veliki broj volontera/ki. Također, povodom Dana planete zemlje, 22.4.2021. godine, u parku ispred Druge gimnazije realizovana je akcija sadnje mladica drveća. Uređenje parka “Mirza Delibašić i Davorin Popović” okončano je 28.6.2021. godine, zahvaljujući saradnji Općine Centar i KJKP Park. Tom prilikom, iz parka su uklonjeni otpad i korov, a tokom radova dekorisana je središnja fontana, te obnovljen mobilijar. Na Merhemića Trgu je krajem oktobra ove godine finaliziran i projekat izgradnje workout parka.

Budžetom Općine Centar za 2021. godinu, za kulturu su predviđena sredstva u iznosu od 473.000 KM. Također, budžetom je predviđeno da Javna ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar, čiji je osnivač Općina Centar, dobije 315.000 KM, a 115.000 KM predviđeno je za podršku drugim ustanovama kulture i manifestacijama i festivalima “koji afirmišu naš grad i Bosnu i Hercegovinu”. Općina Centar je iz budžeta izdvoijla 5.000 KM za Akademiju scenskih umjetnosti, a također su izdvajana i sredstva za pomoć kulturno-umjetničkim društvima koja egzistiraju na njenom području.

Kada je riječ o učešću građana i građanki u odlučivanju, Općina je u godini iza nas u više navrata davala priliku građanima i građankama da učestvuju u javnim raspravama i daju svoje prijedloge. U augustu 2021. godine, objavljen je i javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti zaštite okoliša, komunalne infrastrukture i lokalno-ekonomskog razvoja za Nacrt budžeta Općine Centar za 2022. godinu. U julu, Općina Centar je, u saradnji za UNDP-om, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Gradom Sarajevo, pokrenula inicijativu pod nazivom „Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“. Cilj inicijative je da doprinese “inkluzivnoj i održivoj urbanoj transformaciji kroz kolektivno dijeljenje ideja za obnovu i unapređenje javnih površina od strane građana/ki te realiziranje konkretnih akcija koje će rezultirati zelenim, živopisnim i za život ugodnim ulicama i javnim površinama u općini Centar”. U sklopu inicijative održane su tri radionice: “Urban Lab Radićeva”, „Hastahana summer break“, te “Urban Lab Musala”.

S ciljem podrške samozapošljavanju i start up projektima, budžetom Općine Centar za 2021. godinu planirano je 395.000 KM za podršku mjerama aktivne politike zapošljavanja, od čega je 160.000 KM planirano za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, te 200.000 KM podrške samostalnim poduzetnicima/cama za unapređenje poslovanja.

Lokalno partnerstvo Centar Sarajevo, čije su članice Općina Centar, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, CEFE BiH, Internacionalni Burch univerzitet, Bit alijansa i DVC Solutions d.o.o, objavilo je 12.2.2021. godine javni poziv za podršku poduzetništvu “Pokreni svoj kreativni i/ili ICT biznis!”, koji se realizuje u okviru projekta EU4Business, a koji finansira Evropska unija. Javni poziv je namijenjen mladima (18-35 godina) sa područja Kantona Sarajevo, zainteresiranim za pokretanje biznisa u oblasti ICT ili kreativnih industrija. U sklopu projekta EU4Business, načelnik Mandić potpisao je 24.2.2021. ugovore o finansijskoj i stručnoj podršci za pokretanje sedam novih biznisa sa mladim poduzetnicima, korisnicima projekta „Sarajevo – Centar poduzetništva“. Krajem maja 2021. godine upriličeno je potpisivanje ugovora sa šest mladih poduzetnika koji su dobili finansijsku podršku za pokretanje biznisa u okviru projekta EU4Business. Potpisnicima ugovora odobreno je po 10.000 KM za podršku osnivanju firme i početku poslovanja. I pored projekata koje realizuje sa partnerima, Općina Centar je u protekloj godini kroz Program samozapošljavanja mladih i unapređenja poduzetništva na području općine Centar Sarajevo finansijski podržala 11 najboljih biznis planova.

U prvoj godini mandata, načelnik Općine Centar ispunio je jedno obećanje te je radio na realizaciji većine datih obećanja iz dokumenta “Program za Centar – Srđan Mandić”. S tim u vezi, otvorena je mogućnost realizacije većine obećanja u narednom periodu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!