Neispunjeno

Rekonstrukcija šalter-sale Općine Centar nije završena u predviđenom roku

Općina Centar Sarajevo obavijestila je javnost 8.11.2022. godine da će adaptacija i uređenje šalter-sale u ovoj općini započeti sredinom novembra. Tada je općinski načelnik Srđan Mandić istakao da će radovi trajati do tri mjeseca.

Foto: Općina Centar Sarajevo

Iz Općine su naglasili da će se, nakon rekonstrukcije šalter-sale, građanima omogućiti i predaja zahtjeva i preuzimanje ličnih karata, vozačkih dozvola, pasoša i drugih isprava:

Ovim projektom građanima će biti omogućeno, pored usluga koje pruža Općina Centar Sarajevo, također i pružanje usluga predaje zahtjeva i preuzimanje dokumenta koji se odnose na evidenciju JMBG, prebivališta/boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, promjene ličnog imena i registracije motornih vozila. (…) Realizacijom projekta adaptacije i uređenja šalter sale građanima će biti omogućena kvalitetnija i efikasnija usluga. Naime, pored dosadašnjih šaltera ovjere i izdavanja izvoda iz matičnih knjiga, novinu će predstavljati i šalteri pojedinih službi Općine gdje će građani moći dobiti uslugu u šalter sali bez potrebe da idu u prostorije službi Općine.

Saopćenje Općine Centar, 8.11.2022.

Načelnik Mandić istakao je da će radovi trajati do tri mjeseca.

Nakon 25 godina odlučili smo se za potpunu rekonstrukciju i proširenje šalter sale u Opštini Centar. U toku su pripremne aktivnosti. Slijedi nam do 3 mjeseca radova i najljubaznije molim sugrađane za strpljenje i razumijevanje. O svim detaljima, radnom vremenu i lokaciji šaltera koji će biti dislocirani ćemo vas izvijestiti na vrijeme.

Srđan Mandić, 8.11.2022.

Istinomjer je 8.2.2023. godine, nakon isteka roka od tri mjeseca, od Općine Centar zatražio informaciju o tome u kojoj je fazi rekonstrukcija šalter-sale. Iz Općine nam je rečeno da su radovi u završnoj fazi te da je prilikom njihovog izvođenja došlo do “određenih nepredviđenih radova” i da su vremenski uslovi produžili izvođenje radova na uređenju dvorišta. Iz Općine su dodali da će svi građevinski radovi biti završeni u narednih 10-15 dana nakon čega slijedi opremanje prostora s potrebnim namještajem.

Pored navedenog, a nakon završetka građevinskih radova, u šalter salu se uvodi RED sistem (hardver i softver), koji će biti instaliran u kompletnoj šalter sali koja pripada Općini Centar, kao i dijelu šalter sale koji pripada MUP-u. Ovdje je bitno napomenuti da je nabavka RED sistema odvojena nabavka od nabavke uređenja šalter sale, tako da završetak građevinskih radova ne znači i početak rada šalter sale.

Općina Centar Sarajevo, odgovor na upit, 8.2.2023.

Podsjećamo, načelnik Mandić i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica potpisali su 21.3.2022. godine ugovor o međusobnim pravima i obavezama i načinu realizacije projekta adaptacije šalter-šale. Cilj je projekta omogućiti građanima i građankama ove lokalne zajednice izdavanje dokumenata u zgradi Općine Centar.

Foto: Općina Centar

Tom prilikom načelnik Mandić istakao je da je “bilo krajnje vrijeme da se šalter-sala u matičnom uredu rekonstruiše”.

Prije nekoliko mjeseci na sastanku sa ministrom Katicom iskazana je potreba za otvaranjem punkta MUP-a u prostorijama Općine, a sve sa namjerom da se građanima olakša proces dobijanja dokumenata. Kada se projekat realizira građani će na jednom mjestu moći izvaditi dokumente i predati zahtjeve za ličnu kartu, pasoš i vozačku dozvolu.

Srđan Mandić, 21.3.2022.

Tada je Mandić naglasio “da bi projekat trebao biti realizovan do kraja godine” i da će ga finansirati Općina Centar s 200.000 KM i MUP KS sa 100.000 KM.

Vjerujem da će tokom rekonstrukcije biti manjih smetnji u procesu izdavanja i ovjere dokumenata, ali kada završimo posao, itekako će se sve isplatiti. Proširit ćemo i vlastite kapacitete uz otvaranje odjeljenja MUP-a. Pored toga, u namjeri da smanjimo gužve, u narednih mjesec dana ćemo krenuti sa pilot projektom gdje ćemo u pet najudaljenijih mjesnih zajednica građanima omogućiti ovjeru dokumenata u samim mjesnim zajednicama.

Srđan Mandić, 21.3.2022.

Iako se završetak građevinskih radova na rekonstrukciji šalter-sale očekuje kroz naredne dvije sedmice, šalter-sala će početi s radom nakon opremanja prostora i instaliranja RED sistema. S obzirom na to da rekonstrukcija šalter-sale nije završena u roku koji je najavio načelnik Mandić, Istinomjer njegovo obećanje iz novembra 2022. godine ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!