Srđan Mandić

Politička partija: Naša stranka

Trenutna pozicija: Načelnik Općine Centar

Rođen je 1972. godine u Sarajevu, gdje je završio Ekonomski fakultet u Sarajevu na kojem stiče i zvanje magistra ekonomskih nauka iz oblasti marketinga. Dosadašnji radni vijek proveo je u kompanijama Klas, Sprind i Oslobođenje, obavljajući različite menadžerske funkcije sve do pozicije direktora preduzeća. Obnašao je funkciju ministra komunalne privrede i infrastrukture KS u periodu od decembra 2018 godine do početka 2020. godine.

Izvor: nasastranka.ba

Obećanja
Ispunjeno 8
Neispunjeno 5
Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!