Nenad Nešić

Nenad Nešić rođen je 4. jula 1978. godine u Sarajevu. Početkom rata napušta rodni dom i odlazi u Lukavicu, a u septembru 1993. godine, sa majkom i bratom u Herceg Novi gdje završava Gimnaziju.
Akademsko zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
Od 1. januara 2006. godine počinje radno angažovanje u MUP-u RS na poslovima krvnih i seksualnih delikata. Sa željom za daljnim obrazovanjem završava Specijalističke studije na temu terorizma i organizovanog kriminala i zapošljava se u CJB Istočno Sarajevo gdje ostaje do 10. jula 2014. godine.
Sporazumno raskida radni odnos i počinje se aktivno baviti politikom.
Uporedo s tim, sa bratom uspješno rukovodi privatnim preduzećem do 25. jula 2016. godine, kada dolazi na funkciju vršioca dužnosti direktora JP „Putevi RS“, koju i danas obavlja.
Oženjen je i otac kćerke.

Izvor: bhbusiness.ba