Neistina

Visoki predstavnik nije ukinuo simbole Republike Srpske

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić neistinito je izjavio da je visoki predstavnik u BiH ukinuo simbole Republike Srpske.

Izvor: N1

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, gostujući u emisiji “Novo jutro” na Pink televiziji, pričao je o usvojenoj Deklaraciji Svesrpskog sabora u kojoj je navedeno da je himna “Bože pravde” svesrpska himna, a da je dvoglavi orao Nemanjića nacionalni svesrpski grb.

“A da se vratimo oko amblema, oko grba, oko svega, znači, vi znate da je to odlukom visokog predstavnika silom ukinuto u Republici Srpskoj tako da definitivno to treba vratiti, jer ipak to je volja srpskog naroda. A ko može protiv volje naroda?”

Nenad Nešić, 22.6.2024.

Ustav Republike Srpske utvrđuje da ovaj entitet ima zastavu, grb i himnu. Izgled zastave i grba i tekst himne uređuju se ustavnim zakonom. Ustavni zakon o zastavi, grbu i himni Republike Srpske donesen je 1992. godine. U ovom zakonu bilo je navedeno da je grb Republike Srpske grb Nemanjića, a himna je pjesma “Bože pravde”.

Ustavni sud BiH donio je 31. marta 2006. godine odluku da Zakon o grbu i zastavi FBiH, Ustavni zakon o zastavi, grbu i himni RS i Zakon o upotrebi zastave, grba i himne RS nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Istom je odlukom Parlamentu FBiH i Narodnoj skupštini RS naloženo da izvrše odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Tadašnji predsjednik RS donio je 15. juna 2007. godine Ukaz o proglašenju zakona o amblemu RS u kojem se navodi da je Zakon o amblemu donijela Narodna skupština RS 23. aprila 2007. godine, a Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS utvrdilo je 14. juna 2007. godine da ovaj zakon ne krši nacionalni vitalni interes Bošnjaka. U zakonu je navedeno da se amblem može koristiti umjesto grba Republike Srpske.

Narodna skupština RS je, u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH, na sjednici održanoj 31. maja i 1. juna 2007. godine izglasala Ustavni zakon o izmjeni Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni RS koji se odnosi na himnu RS. Prijedlog je bio da himna bude samo melodija pjesme “Bože pravde”. Međutim, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS je na sjednici održanoj 25. jula 2007. godine donijelo odluku u kojoj je utvrdilo da je povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.

Narodna skupština RS je na sjednicama 15, 16. i 17. jula 2008. godine, nakon donošenja odluke Ustavnog suda RS, usvojila dopune Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni RS i u skladu s ovim izmjenama usvojeni su grb i tekst nove himne.

Ove dopune također su bile predmet razmatranja Ustavnog suda Republike Srpske, koji je 22. decembra 2008. godine donio odluku da je u dijelu zakona koji se odnosi na grb RS povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, a da u dijelu koji se odnosi na himnu RS nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. U skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske, odredbe zakona koje nisu u saglasnosti s Ustavom prestaju da važe danom objavljivanja odluke Suda, pa su odredbe koje je odnose na grb stavljene van snage.

Istraživanjem historijskih podataka koji se odnose na usvajanje zastave, grba i himne Republike Srpske možemo zaključiti da je trenutne simbole donijela Narodna skupština Republike Srpske, a svi su bili predmet i odluka Ustavnog suda Republike Srpske kako bi se ispoštovao vitalni nacionalni interes bošnjačkog konstitutivnog naroda.

Pošto nijedan visoki predstavnik nije ukinuo simbole Republike Srpske niti donio zakone koji se odnose na simbole Republike Srpske, Istinomjer izjavu Nenada Nešića ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!