Snježana Novaković Bursać

Politička partija: SNSD

Trenutna pozicija: Zastupnica u PD PS BiH

Rođena 20. novembra 1976. godine u Banjaluci. Završila je Gimnaziju 1995. godine, a diplomirala na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 16.10.2003. Specijalizirala je fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 2010. godine. Magistarski rad pod naslovom „Mišićnoskeletni status stopala u određivanju kategorije rizika nastanka komplikacija diabetes mellitus-a na donjim ekstremitetima“ odbranila je 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Od decembra 2003. do januara 2014. godine bila je zaposlena u JZU “Dom zdravlja u Banjaluci” i radila u Odjeljenju za zaštitu zdravlja djece i omladine, Službi opšte i porodične medicine i Centru za rehabilitaciju u zajednici. Od januara 2014.godine zaposlena je kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, a od avgusta 2015.godine obavlja poslove pomoćnika direktora za medicinske poslove. Član je Svjetsкe radne grupe za dijabetesno stopalo.

Izvor: Javna rasprava

Istinitosti
Neutemeljeno 2
Neistina 5
Obećanja
Ispunjeno 1
Dosljednosti
Nedosljedno 1
Pitajte Istinomjer!