Istina

Zaštita državljana/ki BiH na privremenom boravku u inostranstvu u nadležnosti je MVP-a BiH

Krajem oktobra ove godine iz Ambasade BiH u Egiptu potvrđeno je da jedan broj državljana/ki BiH i njihovih srodnika čeka na evakuaciju iz Gaze. Uslijedilo je saopštenje Ministarstva vanjskih poslova BiH (MVP BiH) u kojem je rečeno da je za proces evakuacije nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH, na šta je reagovao resorni ministar Nenad Nešić, pozivajući se na Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH.

Ilustracija: Istinomjer

Ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić 29.10.2023. godine potvrdio je da se u tom trenutku na području Gaze nalazilo 39 osoba koje Ambasada uz, kako je dodao, stalnu koordinaciju s Ministarstvom vanjskih poslova BiH nastoji evakuisati s područja Gaze.

Tim povodom ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković na konferenciji za medije održanoj 3.11.2023. godine informisao je javnost da je MVP BiH “odmah po početku dešavanja u ovom sukobu formirao krizni štab koji radi svakodnevno po različitim temama i uglavnom je u komunikaciji sa našim ambasadorima” te potvrdio da postoje 54 osobe u Gazi koje čekaju na evakuaciju. Radilo se, kako je ministar Konaković dodao, o 27 državljana BiH i njihovim srodnicima.

Egipat i Izrael su zemlje koje odlučuju o brzini i redu evakuacije. Naši ambasadori čekaju da se dozvoli izlazak građana BiH koje ćemo na efikasan način preuzeti i prebaciti u BiH. Oko 500 ljudi dnevno izlazi iz Gaze, negdje oko 8.000 je na listama. Vrlo moguće je da se ova lista od 54 u narednom periodu promijeni i poveća.

Elmedin Konaković, 3.11.2023.

Nekoliko dana nakon spomenute konferencije za medije uslijedilo je saopštenje Ministarstva vanjskih poslova BiH u vezi s evakuacijom bh. građana/ki iz Gaze, u kojem se navodi da MVP BiH “pruža aktivnu podršku u okviru svog mandata i nadležnosti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine nadležnom za proces evakuacije bh. državljana iz Gaze”.

U nastavku je potvrđeno da ovo ministarstvo putem ambasada BiH u Egiptu, Izraelu, Jordanu i Kataru i uz intenzivnu saradnju s međunarodnim partnerima, humanitarnim organizacijama i drugim prijateljskim državama zajednički radi na olakšavanju situacije i pružanju pomoći u organizovanju evakuacije bh. državljana i njihovih srodnika iz Gaze te da se na listi osoba za evakuaciju iz Gaze koja je dostavljena nalaze se ukupno 54 osobe.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH nastavlja sa kontinuiranom saradnjom i komunikacijom sa predstavnicima država u regiji, država angažiranih u humanitarnoj akciji spašavanja civila iz borbama obuhvaćenog regiona, međunarodnim organizacijama na terenu, Mehanizmom civilne zaštite EU, kao i kroz saradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i kontaktima sa Međunarodnom organizacijom za migracije pri UN-u (IOM). Čine se svi napori da naši građani što prije i sigurnije dođu na teritoriju Bosne i Hercegovine.

MVP BiH, 14.11.2023.

Na tvrdnju iznesenu u saopštenju MVP-a BiH da je Ministarstvo sigurnosti BiH nadležno za proces evakuacije bh. državljana/ki iz Gaze, putem društvene mreže X reagovao je ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić.

Pozivajući se na Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Nešić je ustvrdio da je zaštita državljana/ki BiH koji su na privremenom boravku u inostranstvu u nadležnosti MVP-a BiH.

Nadležnost MIP-a BiH je, prema Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, zaštita državljana BiH na privremenom boravku u inostranstvu.

Nenad Nešić, 15.11.2023.

Ambasador Subašić je 16.11.2023. godine potvrdio da je u noći između 15. i 16. novembra iz Pojasa Gaze uspješno evakuisano 36 osoba iz Bosne i Hercegovine, dok se šest osoba s liste za evakuisanje nije pojavilo na prelazu Rafah. Subašić je dodao i da su evakuisani državljani/ke BiH s porodicama na putu prema Kairu, gdje će boraviti u hotelu naredna dva dana, a tokom tog perioda radit će se na iznalaženju rješenja za njihov dolazak u Bosnu i Hercegovinu.

Da je Nešićeva tvrdnja tačna, svjedoči član 8. navedenog zakona, koji u dijelu koji govori o nadležnostima Ministarstva vanjskih poslova BiH, između ostalog, precizira da je u nadležnosti ovog ministarstava i “vršenje poslova u vezi sa boravkom i zaštitom prava i interesa državljana BiH na stalnom i privremenom boravku u inostranstvu i domaćih pravnih lica u inostranstvu”.

U članu 14. istog zakona, u nadležnostima Ministarstva sigurnosti BiH ne nalazi se slična odrednica koja je navedena u njegovom članu 8.

Pored ostalog, u skladu sa Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, u nadležnosti Ministarstva sigurnosti BIH spadaju zaštita međunarodnih granica unutrašnjih graničnih prelaza i regulisanje prometa na graničnim prelazima BiH, sprečavanje i otkrivanje učinilaca krivičnih djela terorizma, trgovine drogom, krivotvorenja domaće i strane valute i trgovine ljudima i drugih krivičnih djela s međunarodnim ili međuentitetskim elementom, međunarodna saradnja u svim oblastima iz nadležnosti Ministarstva, zatim zaštita lica i objekata, prikupljanje i korištenje podataka od značaja za bezbjednost BiH, provođenje međunarodnih obaveza i saradnja u provođenju civilne zaštite, koordiniranje djelovanja entitetskih službi civilne zaštite u BiH i usklađivanje njihovih planova za slučaj prirodne ili druge nesreće koje zahvataju teritoriju BiH.

S obzirom na član 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, tvrdnju Nenada Nešića da je zaštita državljana BiH na privremenom boravku u inostranstvu u nadležnosti MVP-a BiH Istinomjer ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!