Mario Nenadić

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija: 

Rođen je 1964. godine u Sarajevu gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Obnašao je funkciju ministra u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Izvor: Vlada KS