Neispunjeno

Planiranje finansijskih sredstava još uvijek daleko od „običnog čovjeka“

Predstavljajući mjere u oblasti financija koje će se provoditi u narednom periodu, premijer Vlade Kantona Sarajevo (KS) Mario Nenadić, u svom ekspozeu zastupnicima Skupštine KS najavio je izradu dokumenta Budžeta za građane.

U zvaničnom dokumentu objavljenom na internet stranici Vlade KS, a u kojem su uz Nenadićev ekspoze nabrojane i mjere koje će se provoditi po oblastima, navodi se da je „Budžet KS kao najvažniji finansijski dokument u KS vrlo kompleksan po obimu i strukturi što otežava njegovo razumijevanje običnim građanima i nevladinom sektoru“. Čitajući ekspoze, Nenadić je u tom smislu najavio:

Najvažniji ciljevi u resoru financija biće izrada i donošenje „Budžeta za građane“,tj. planiranje finansijskih sredstava približiti običnom čovjeku, što će utjecati na dodatnu transparentnost i efektivnost planiranja budžeta. Građani će moći lakše razumjeti koje su namjere i prioriteti Vlade u vezi sa trošenjem finansijskih sredstava poreznih obveznika. Usvojene i implementirane prakse podijeliti sa općinama i Gradom.

Mario Nenadić, Ekspoze, 03. mart. 2020.

Budžet za građane bi trebao predstavljati neku vrstu pojednostavljenog budžetskog dokumenta čija je osnovna karakteristika da je kreiran tako da bude dostupan i razumljiv velikom dijelu populacije. Veoma je važno da je vlada ta koja objavljuje budžet za građane jer na taj način ona institucionalizira nastojanja da svoje politike prezentira tako da budu razumljive široj javnosti. Budžet za građane najčešće podrazumijeva pojednostavljenu verziju prijedloga budžeta, mada bi zapravo svi budžetski dokumenti trebali imati svoje pojednostavljene verzije koje bi bile razumljive građanima.

Više informacja na: Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI)

Budžet za građane u našoj zemlji proteklih nekoliko godina objavljuju pojedine općine, gradovi, ali i neke kantonalne Vlade, poput Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Ovaj dokument u Kantonu Sarajevo već objavljuju općine Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, dok Općina Novo Sarajevo na svojoj internet stranici ima objavljen Budžet za građane iz 2018. godine. Dakle izrada Budžeta za građane nije nova praksa koja bi se prema Nenadićevom izlaganju dijelila sa nižim nivoima vlasti, a koji to već rade uz pomoć brojnih domaćih i međunarodnih organizacija.

Sa druge strane, aktuelna Vlada KS ovaj dokument nije kreirala ni dva mjeseca od svog imenovanja i usvajanja Budžeta KS za 2020. godinu, što se može ustanoviti posjetom web stranica kantonalne Vlade i Ministarstva finasija. Zbog toga će Istinomjer obećanje premijera Vlade KS Marija Nenadića da će ovaj dokument biti izrađen ocijeniti kao neispunjeno, te ćemo i dalje pratiti da li će Budžet za građane biti kreiran nakon usvajanja Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta KS za 2020. godinu, u noći sa 7. na 8. maj.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!