Najave

Najavljeno rušenje zgrade u Grbavičkoj ulici

Problem za spajanje dvije dionice Južne longitudinale trenutno predstavlja zgrada u Grbavičkoj ulici 62-68, na čije se rušenje čeka više od 10 godina.

U oktobru 2020. godine iz Vlade Kantona Sarajevo saopće je da su “Vlada KS i Općina Novo Sarajevo omogućili nastavak izgradnje Južne longitudinale”, te da “krajem godine počinje gradnja stambeno-poslovne zgrade u Grbavičkoj ulici”. Izgradnjom ovog stambeno-poslovnog objektaobezbijedit će se zamjenski stanovi za stanare zgrade koja se nalazi na trasi Južne logitudinale u Grbavičkoj ulici na brojevima od 62 do 68.

Obzirom da je 7. aprila ove godine izdata urbanistička saglasnost za ovaj projekt, sada se ide ubrzano u dalju proceduru. Prvi naredni korak je da se do 15. oktobra ove godine preda izvedbeni projekt nakon čega se, uz pripremljenu dokumentaciju, Općini podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Očekujemo da nakon okončanja svih pripremnih radova, gradnja ovog objekta krene do kraja ove godine.

Premijer KS, Mario Nenadić, 7. oktobar 2020.

Iz Vlade KS također je saopćeno da je Ministarstvo saobraćaja KS “u ovoj i narednoj budžetskoj godini planiralo sredstva za izgradnju ovog stambeno-poslovnog objekta, koja se procjenjuju na 12.490.000 KM”. Gradnja zamjenske stambene zgrade odvijat će se uz postojeći objekt u Grbavičkoj ulici, a istaknuto je da “će se prava stanara zaštiti kroz precizne sporazume potpisane sa ugovornim organima”.

Podsjećamo, veliki problem za spajanje dvije dionice Južne longitudinale trenutno predstavlja zgrada u Grbavičkoj ulici 62-68, na čije se rušenje čeka više od 10 godina, da bi se na njenom mjestu izgradio kružni tok.

Tako je u februaru 2019. godine tadašnji ministar saobraćaja KS, Adnan Šteta izjavio da postoji mogućnost i za neka druga rješenja spajanja dvije do sada izgrađene dionice Južne longitudinale, a prije Šteta obećanja o rješavanju ovog problema imao je i Mujo Fišo, bivši ministar saobraćaja u Vladi KS, koji je ovu funkciju obnašao prije Adnana Štete. Naime, Fišo je 2017. godine izjavio je za Faktor da “Ministarstvo saobraćaja ima u budžetu sedam miliona maraka za izgradnju nove zgrade, a implemetator projekta je Zavod za izgradnju KS“.

Istinomjer će pratiti da li će radovi na ovom projektu započeti do kraja 2020. godine kako je i najavljeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!