Neispunjeno

Na rušenje zgrade u Grbavičkoj čeka se više od 10 godina

Problem za spajanje dvije dionice Južne longitudinale trenutno predstavlja zgrada u Grbavičkoj ulici 62-68, na čije se rušenje čeka više od 10 godina, a još uvijek je neizvjesno kada će do najavljenog rušenja konačno doći.

Zgrada u Grbavičkoj ulici 62-68, na čije se rušenje čeka više od 10 godina, da bi se na njenom mjestu izgradio kružni tok, predstavlja veliki problem za spajanje dvije dionice Južne longitudinale, a brojna obećanja o početku radova kojima bi se riješio ovaj problem do sada su ostala neispunjena.

Tako je u februaru 2019. godine tadašnji ministar saobraćaja KS, Adnan Šteta izjavio da postoji mogućnost i za neka druga rješenja spajanja dvije do sada izgrađene dionice Južne longitudinale, a obećanja o rješavanju ovog problema imao je i Mujo Fišo, bivši ministar saobraćaja u Vladi KS, koji je ovu funkciju obnašao prije Adnana Štete. Naime, Fišo je 2017. godine izjavio je za Faktor da “Ministarstvo saobraćaja ima u budžetu sedam miliona maraka za izgradnju nove zgrade, a implemetator projekta je Zavod za izgradnju KS“.

U oktobru 2020. godine iz Vlade Kantona Sarajevo saopćeno je da su Vlada KS i Općina Novo Sarajevo omogućili nastavak izgradnje Južne longitudinale, te da krajem godine počinje gradnja stambeno-poslovne zgrade u Grbavičkoj ulici čime će se obezbijediti zamjenski stanovi za stanare zgrade koja se nalazi na trasi Južne logitudinale na brojevima od 62 do 68.

Obzirom da je 7. aprila ove godine izdata urbanistička saglasnost za ovaj projekt, sada se ide ubrzano u dalju proceduru. Prvi naredni korak je da se do 15. oktobra ove godine preda izvedbeni projekt nakon čega se, uz pripremljenu dokumentaciju, Općini podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Očekujemo da nakon okončanja svih pripremnih radova, gradnja ovog objekta krene do kraja ove godine.

Premijer KS, Mario Nenadić, 7. 10. 2020.

Iz Vlade KS također je saopćeno da je Ministarstvo saobraćaja KS u ovoj i narednoj budžetskoj godini planiralo sredstva za izgradnju ovog stambeno-poslovnog objekta, koja se procjenjuju na 12.490.000 KM, te su istakli da će se gradnja zamjenske stambene zgrade odvijati uz postojeći objekt u Grbavičkoj ulici, a prava stanara će se “zaštiti kroz precizne sporazume potpisane sa ugovornim organima”.

Vlada Kantona Sarajevo je 23. 10. 2020. godine saopćila da je utvrđena Odluka o rješavanju imovinskih prava stanara u Grbavičkoj ulici, te da slijedi početak gradnje zamjenskih stanova nakon što ova odluka konačnu potvrdu dobije na Skupštini Kantona Sarajevo na sjednici koja je bila zakazana za 28. 10. 2020. godine.

Ovim potezom Vlade KS, uz pomoć i podršku Zavoda za izgradnju KS i Općine Novo Sarajevo, najzad je otklonjena posljednja smetnja u procesu obezbjeđivanja potrebne dokumentacije za izgradnju zamjenskih stanova za stanare u Grbavičkoj ulici.

Saopćenje, Vlada Kantona Sarajevo, 23. 10. 2020.

Ipak, pomenuta odluka usvojena je tek 17. 11. 2020. godine na Drugom nastavku 30. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

Nekoliko dana kasnije saopćeno je da bi “do kraja sedmice trebao biti potpisan ugovor između Ministarstva saobraćaja KS-a i Općine Novo Sarajevo o prenosu prava vlasništva nekretnine uz naknadu radi realizacije projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta, kao zamjenske lokacije, u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u Ulici grbavička 62-68 koji se uklanjaju, zbog nastavka izgradnje saobraćajnice Južne longitudinale”.

Ova odluka dobila je podršku zastupnika u Skupštini KS-a tako da ćemo vrlo brzo potpisati ugovor kako bi se krenulo u realizaciju projekta na koji se čekalo duže od 10 godina.

Adi Kalem, 26. 11. 2020.

Saopćeno je i da će odmah po stupanju na snagu dozvole, biti raspisan tender za izbor izvođača radova.

Donedavni načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adi Kalem potpisali su 4. 12. 2020. ugovor o prenosu prava vlasništva na zemljištu, uz naknadu, radi realizacije izgradnje stambeno – poslovnog objekta kao zamjenske lokacije u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u ulici Grbavička 62-68, koji se uklanjaju radi nastavka izgradnje saobraćajnice Južne longitudinale. Ovim Ugovorom izvršen je prenos vlasništva nad zemljištem površine 2.410 m² sa Općine Novo Sarajevo na Kanton Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja, u vrijednosti od oko 1.750.000,00 KM.

Za gradnju novog objekta, koliko znam postoje sredstva, tako da je sljedeći korak izdavanje građevinske dozvole, raspisivanje javnog poziva za odabir izvođača radova, nakon čega slijedi gradnja objekta, preseljenje stanara u novi objekat, te uklanjanje postojećeg objekta na trasi Južne longitudinale kako bi se nastavila gradnja ove primarne saobraćajnice.

Nedžad Koldžo, 4. 12. 2020.

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić istakao je da se nada da će izdavanje građevinske dozvole biti riješenu u vrlo kratkom roku, kako bi gradnja ovog značajnog objekta što prije bila pokrenuta.

Ne postoje informacija da su nakon potpisivanja pomenutog ugovora vršene daljnje aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Povodom navedenog obećanja, Istinomjer je 21. 12. 2020. poslao upit na više adresa elektronske pošte u Vladi Kantona Sarajevo, ali do dana objavljivanja ovog članka odgovor nismo dobili.

Istinomjer je 31. 12. 2020. obišao lokaciju na kojoj se nalazi zgrada u Grbavičkoj ulici, te je očito da radovi na izgradnji novog objekta ili rušenju starog nisu započeli.

S obzirom na činjenicu da još uvijek nije raspisan tender za izbor izvođača radova i da do kraja 2020. godine nije došlo do početka radova, kako je prvobitno najavio premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, Istinomjer njegovo obećanje ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!