Djelimično ispunjeno

Koliko je učinjeno u pravcu unapređenja segmenata saobraćaja u KS-u?

U dokumentu pod nazivom “Ekspoze i načelna djelovanja Vlade KS 2020-2022.”, ali i u svojim javnim istupima nakon što je preuzeo dužnost premijera Vlade Kantona Sarajevo (KS), Mario Nenadić je u sklopu unapređenja svih segmenata saobraćaja u KS-u najavio da će u fokusu Vlade, na čijem je čelu, biti i nabavka novih vozila u javnom gradskom prevozu.

 

U tom kontekstu, u ekspozeu premijera Nenadića se, između ostalog, navodi da će se “Ministarstvo saobraćaja kroz interdisciplinaran pristup prioritetno baviti unapređenjem svih segmenata saobraćaja, saobraćajne infrastrukture, javnog gradskog prevoza, sigurnosti saobraćaja, mirujućeg saobraćaja, adaptivnog upravljanja saobraćajem, taxi prevoza, te fokusirati na izgradnju novih i nastaviti već započete projekte od velikog značaja za Kanton, sa fokusom i na nabavku novih vozila”:

Fokus na nabavku novih vozila u javnom gradskom prevozu.

Ekspoze i načelna djelovanja Vlade KS-a 2020-2022, 3. 3. 2020.

Samo dan nakon što je Nenadić javnosti predstavio svoj ekspoze, u dva odvojena intervjua, između ostalog, podsjetio je na rješavanje pitanja trolejbusa kao jedno od prioritetnih.

Detaljno smo to u ekspozeu označili kao jedan od naših prioriteta. I trolejbusku liniju i rješavanje pitanja trolejbusa, i prugu Ilidža – Hrasnica, i ostale tramvajske pruge… Sve to detaljno i eksplicitno stoji u ekspozeu. Nabavke helikoptera nema u našim ciljevima.

Mario Nenadić, 4. 3. 2020.

U intervjuu za O Kanal 4. 3. 2020. godine, na pitanje hoće li nastaviti program rada dojučerašnje Vlade, aktuelni premijer KS-a izjavio je da trenutnoj Vladi KS-a “nije cilj zaustaviti dobre projekte”, dodajući da to vrijedi i za projekte vezane za saobraćaj koji su naslijeđeni od prethodnog saziva:

Svugdje gdje je program bio dobar za građane, ako se radi o projektu koji je kvalitetan i koji je nama interesantan, da! To sam rekao deset puta jučer sa govornice. Nama nije cilj zaustaviti dobre projekte. Ja bih samo volio da i prethodna Vlada na isti način komentariše da je veliki dio njihovih projekata također naslijeđen iz prethodnih vlada. Jer, ako govorimo o projektima saobraćaja, koji ćemo svakako naslijediti od ove Vlade, onda znamo da ih je i ta Vlada naslijedila od one u kojoj sam ja radio prije toga. Sarajevo je teritorijalno mali kanton, problemi nisu nastali jučer i oni se rješavaju tako dugo. Sve što je Vlada uspjela uraditi dobro, mi ćemo samo biti vjetar u leđa. Naravno da imamo puno svojih projekata i kombinacija bi mogla dati dobre rezultate.

Mario Nenadić, 4. 3. 2020.

Jedan od takvih projekata iz oblasti saobraćaja, koje je započela bivša Vlada KS-a na čelu sa Edinom Fortom, bila je i kupovina novih trolejbusa.

Podsjećamo, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je 17. 7. 2019. godine za potrebe Ministarstva saobraćaja KS-a raspisala međunarodni tender za nabavku 25 novih niskopodnih trolejbusa, a ukupan iznos planirane nabavke je 15 miliona eura.

Nakon što je objavljen tender za nabavku 25 novih trolejbusa za Kanton Sarajevo, bivša Vlada KS-a je na nastavku 33. sjednice, održane 15. 8. 2019. godine, utvrdila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta “Javni prevoz Sarajevo”.

S obzirom na to da se Ugovorom o zajmu formalno zadužuje Federacija BiH, dok se novac za nabavku prosljeđuje Kantonu Sarajevo kao krajnjem dužniku, na dnevnom redu 8. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 21. 11. 2019. godine našao se Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta “Javni prijevoz Sarajevo”, te je isti i dobio podršku ovog zakonodavnog tijela.

U skladu sa Nenadićevim najavama, realizacija projekta kupovine novih trolejbusa u KS-u je nastavljena. Tako je 23. 4. 2020. godine održan online sastanak na kojem su, pored Nenadića, prisustvovali i ministrica komunalne privrede i infrastrukture KS-a Nihada Glamoč, ministar saobraćaja KS-a Adi Kalem, ministar finansija KS-a Jasmin Halebić te delegacija Evropske banke za obnovu i razvoj, na čijem je čelu bila direktorica te institucije Manuela Naessl.

Na sastanku su predstavnici Vlade KS-a potpisali ranije dostavljeni Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za projekt “Javni prijevoz Sarajevo” ukupne vrijednosti 15 miliona eura, te su, kako se navodi, dogovoreni detalji vezani za nabavku novih trolejbusa u vrijednosti od 15 miliona eura, ali i sanaciju tramvajske pruge u vrijednosti od 20 miliona eura, kao i projekata izgradnje gradskih saobraćajnica i nabavke novih tramvaja sredstvima u ukupnom iznosu od 60 miliona eura.

S ciljem, kako se navodi, unapređenja javno-gradskog prevoza putnika u Kantonu Sarajevo, krajem juna ove godine Ministarstvo saobraćaja raspisalo je tri javna poziva:

Između ostalog, radi se o nabavci novih tramvaja, preko EBRD kredita, odnosno banke. Raspisali smo javni poziv za nabavku 15 novih tramvaja. Bit će 100 posto niskopodni kako bi omogućili osobama sa invaliditetom da lakše ulaze i izlaze iz vozila.

Adi Kalem, 28. 6. 2020.

Tom prilikom Kalem je podsjetio da je nekoliko dana ranije raspisan javni poziv za sanaciju, odnosno rekonstrukciju pruge od Marijin Dvora do Ilidže u vrijednosti 20 miliona eura, kao i da je raspisan i javni poziv koji se finansira iz sredstava Vlade KS-a, a radi se o rekonstrukciji pruge Marindvor – S krivina u vrijednosti od 500.000 KM.

Premijer Nenadić i ministar Kalem 9. 11. 2020. godine informisali su javnost da su radovi na tramvajskoj “S” krivini u sarajevskom naselju Marindvor okončani, te da će 10. 11. 2020. godine biti obnovljena tramvajska linija do Baščaršije.

Zaključivanjem dva podugovora o zajmu ukupne vrijednosti od 50 miliona eura između Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva finansija 20. 11. 2020. godine, realizovana su sredstva koja su dobijena na osnovu Ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a. Potpisivanjem podugovora, ova sredstva su prenesena na Kanton Sarajevo, kao krajnjeg implementatora sredstava i krajnjeg dužnika po ovom kreditu.

Prvi podugovor tretira sredstva zajma od 30 miliona eura i koristit će se za realizaciju projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu. Osnovni cilj i svrha ovog projekta je poboljšanje ključne cestovne mreže u KS-u, kroz finansiranje izgradnje i nadogradnje cestovne infrastrukture na dionicama Prve transverzale, u dijelu tunela Kobilja Glava i gradnje Devete transverzale. Na ovaj način bi se Grad Sarajevo modernim saobraćajnicama povezao sa drugim dijelovima Kantona i regionalnom cestovnom mrežom u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi i poboljšanja mobilnosti u regiji. Drugi dio kreditnih sredstava od 20 miliona eura biće usmjeren za finansiranje razvoja javnog prijevoza u KS, kako kroz povećanje kapaciteta javnog prijevoza tako i kroz unapređenje njihovih usluga. U okviru ovog projekta predviđena je sanacija oko 19,5 km dugačke dvokolosječne tramvajske pruge u Kantonu.

Ministarstvo saobraćaja KS-a, 20. 11. 2020.

Sedam dana kasnije, premijer Mario Nenadić i ministar saobraćaja Adi Kalem potpisali su projektni ugovor sa EBRD-om u vrijednosti od 10 miliona eura za nabavku novih tramvaja.

Kako je navedeno, procedure javne nabavke u skladu sa pravilima EBRD-a su u toku i završena je prva faza pretkvalifikacije ponuđača za nabavku tramvaja i uskoro se očekuje nastavak druge faze nabavke, u kojoj će kvalifikovani ponuđači dostaviti konačne ponude za nabavku novih tramvaja.

S današnjim ugovorom Vlada Kantona Sarajevo u ovom mandatu zaokružuje započete procese s ciljem unapređenja javnog prijevoza u KS-u.

Mario Nenadić, 27. 11. 2020.

Na prijedlog Nenadića, 1. 12. 2020. godine održan je sastanak sa predstavnicima EBRD-a o implementaciji tekućih projekata, kojom prilikom je Nenadić informisao prisutne kako Vlada KS-a zajedno sa EBRD-om realizira projekte u ukupnoj vrijednosti od 108 miliona eura.

Za nabavku novih trolejbusa namijenjeno je 15 miliona eura, za remont pruge od Ilidže do Marin Dvora 20 miliona eura, te za ostale projekte iz oblasti javnog prijevoza još 10 miliona eura.

Mario Nenadić, 1. 12. 2020.

S obzirom na do sada učinjeno u pravcu unapređenja svih segmenata saobraćaja, te na činjenicu da je Skupština KS-a izglasala nepovjerenje Vladi KS-a i usvojila ostavku premijera Nenadića, Istinomjer će njegovom obećanju s tim u vezi dati ocjenu djelimično ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!