Edin Forto

Politička partija: Naša stranka

Trenutna pozicija: Potpredsjednik Naše stranke, Premijer Vlade Kantona Sarajevo.

Diplomirao je na Fakultetu za medije i novinarstvo na University of North Carolina at Chapel Hill. Na Fakultetu za međunarodne poslove na njujorškom Columbia University radio je kao politički analitičar u Eurasia Group, konsultantskoj firmi u New Yorku.

Vraća se u Sarajevo i radi u građevinskom sektoru u Sarajevu, gdje provodi preko deset godina na rukovodećim poslovima u upravljanju, proizvodnji i prodaji. Od 2009. godine je u Našoj stranci volonterski radeći na pitanjima privrede i ekonomije, kao i organizacije stranke. Na izborima 2014. izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Istovremeno, kao predstavnik Ostalih, delegiran je u Dom naroda Federacije BiH. U maju 2015. na Kongresu  stranke izabran je za potpredsjednika Naše stranke.

Izvor: nasastranka.ba

Usvojen Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu

I nakon što je premijer Vlade Federacije BiH, Fadil Novalić podnio apelaciju Ustavnom sudu FBiH za ocjenu ustavnosti...

Edin Forto se sjetio da je ipak tražio paušal

Samo dan nakon što je Vlada Kantona Sarajevo (KS), na čelu sa Edinom Fortom u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, koji predviđa ukidanje paušala...Još jedan pokušaj Edina Forte da se ukine paušal profesionalnim zastupnicima

Sličnu inicijativu koju Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila, Forto je uputio još oktobra 2015. godine, a u međuvremenu je ovaj zastupnik Naše Stranke vratio 5.188 konvertibilnih maraka kojih je...