Istina

Udio javnog duga u BDP-u u BiH među najmanjim u Evropi

U gostovanju na Federalnoj televiziji 6. novembra 2023. godine ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i predsjednik Naše stranke Edin Forto govorio je, između ostalog, o finansijskoj stabilnosti BiH, konstatirajući da su potencijalna zaduživanja zemlje s ciljem ulaganja u infrastrukturu opravdana.

Screenshot: FTV

U tom kontekstu, Forto je izjavio da je odnos javnog duga i bruto domaćeg proizvoda (BDP) BiH među najnižim u Evropi:

BiH ima, mislim, manje od 40% odnos duga prema GDP-u, što je među najnižima u Evropi.

Edin Forto, 6.11.2023.

Prema pregledu javnog duga BiH za drugi kvartal 2023. godine (period od 1.4.2023. do 30.6.2023. godine) koji je objavilo Ministarstvo finansija BiH, javni dug BiH iznosio je 12.673,96 miliona KM, dok je BDP iznosio 47.438,00 KM. Udio javnog duga u BDP-u iznosio je 26,72%.

U posljednjih pet godina udio javnog duga BiH u BDP-u najveći je bio na kraju 2020. godine, kada je iznosio 34,41%.

Javni dug je zbir vanjskog duga i unutrašnjeg duga države.

Vanjski državni dug predstavlja državni dug nastao u skladu s međunarodnim sporazumom, uključujući vanjski dug entiteta i distrikta, vanjski dug jedinica lokalne samouprave i vanjski dug javnih preduzeća.

Unutrašnji državni dug obuhvata unutrašnji dug entiteta i distrikta, unutrašnji dug kantona, gradova, općina, fondova, javnih preduzeća iz Federacije BiH i javnih preduzeća koje osnivaju institucije BiH.

Što se tiče zemalja članica Evropske unije, najveći udio javnog duga u državnom BDP-u na kraju drugog kvartala 2023. godine, prema podacima Eurostata, imali su Grčka (166,5%), Italija (142,4%), Francuska (111,9%), Španija (111,2%), Portugal (110,1%) i Belgija (106,0%), a najmanji Estonija (18,5%), Bugarska (21,5%), Luksemburg (28,2%), Danska (30,2%) i Švedska (30,7%). Prosjek u Evropskoj uniji bio je 83,1%.

Dakle, među državama Evropske unije samo su Estonija i Bugarska imale manji udio javnog duga u BDP-u od BiH.

Grafikon: Udio javnog duga u BDP-u zemalja članica EU

Prema podacima Instituta CEIC, među evropskim zemljama koje nisu članice Evropske unije samo je Rusija (17,2%) imala manji udio javnog duga u BDP-u od BiH.

Shodno navedenom, tvrdnju Edina Forte da je udio javnog duga u BDP-u u BiH manji od 40%, odnosno među najmanjima u Evropi, Istinomjer ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!