Neispunjeno

“Princip brzog usvajanja budžeta” iz Sporazuma mrtvo slovo na papiru

Mjesec dana prije imenovanja aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH, lideri stranka koje čine većinu na državnom nivou potpisali su sporazum u kojem stoji da će princip brzog usvajanja državnog budžeta biti opšti princip tokom trajanja aktuelnog mandata. BiH još uvijek nema usvojen budžet za 2024. godinu.

Ilustracija: Istinomjer

Delegacije tadašnje “Osmorke”, zatim HDZ-a BiH i SNSD-a, 15.12.2022. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potpisale su sporazum Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH za period 2022.-2026. godine.

Sporazum se sastoji od šest dijelova. Pod rednim brojem dva, “Brzo usvajanje budžeta”, potpisnici su se obavezali da će “odmah nakon imenovanja Vijeća ministara BiH pristupiti svim potrebnim radnjama kako bi se što prije usvojio Budžet za 2023. godinu, ali i da će princip brzog usvajanja državnog budžeta biti opšti princip u preiodu obuhvaćenim sporazumom.

– Princip brzog usvajanja budžeta biće opšti princip funkcionisanja vlasti u periodu obuhvaćenim ovim sporazumom

– Potpisnici ovog sporazuma opredijeljeni su za adekvatno finasiranje i kapacitiranje institucija BiH

Smjernice, načela i ciljevi, 15.12.2022.

U ime HDZ-a BiH sporazum je potpisao predsjednik te stranke Dragan Čović, ispred SNSD-a Milorad Dodik, dok je predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić svoj potpis stavio u ime SDP-a BiH, Naše stranke, NIP-a, SBiH-a, NES-a, BHI Fuad Kasumović i političkog subjekta Za nove generacije.

Aktuelno Vijeće ministara BiH imenovano 13.1.2023. godine, a 25.2.2023. godine Parlamentarna skupština BiH usvojila je Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2003. godinu.

U tom kontekstu, Istinomjer je imao priliku neistinitim ocijeniti niz tvrdnji zvaničnika vladajuće većine na državnom nivou da je budžet institucija BiH za 2023. godinu usvojen u rekordno brzom roku.

S druge strane, suprotno navedenom u sporazumu, državni budžet za 2024. godinu još uvijek nije usvojen.

U međuvremenu, ministar finansija BiH Srđan Amidžić u dva navrata donosio je Instrukciju o privremenom finansiranju BiH i to za periode januar-mart, odnosno april-juni 2024. godine.

Govoreći o zakonskim rokovima, podsjećamo da je, u skladu s članom 10. Zakona o finansiranju BiH, Vijeće ministara bilo obavezno Predsjedništvu BiH podnijeti Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za narednu godinu najkasnije do 15. oktobra tekuće godine.

Nakon što zaprimi Nacrt, Predsjedništvo BiH dužno je do 1. novembra tekuće godine podnijeti Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za narednu godinu Parlamentarnoj skupštini BiH, koja ga treba usvojiti do 31. decembra tekuće godine.

Do momenta objavljivanja ovog teksta, na zvaničnim stranicama institucija nadležnih za pripremu i usvajanje budžeta BiH, nije moguće pronaći informacije koje ukazivale na to da je zvanično pokrenut postupak usvajanja budžeta BiH za 2024. godinu.

S obzirom da se u sporazumu Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH za period 2022-2026. godine potpisanom od strane lidera vladajuće većine na državnom nivou navodi da će princip brzog usvajanja državnog budžeta biti opšti princip u periodu obuhvaćenim sporazumom, Istinomjer s tim u vezi obećanje dato u sporazumu od strane predsjednika SNSD, HDZ-a BiH, Naše stranke, SDP-a BiH i NiP-a ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!