Neistina

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja u više je navrata mijenjan

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto (Naša stranka) govorio je za TVSA 31.10.2023. godine o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Screenshot: TVSA

Forto je rekao da bi izmjene ovog zakona mogle biti usvojene već do kraja godine, kao i da se radi o zakonu koji već 19 godina nije modifikovan:

Znači, ima tu niz stvari koje možemo brzo, a sistemski zakon koji, mislim, nije mijenjan, ja mislim 19 godina već nije promijenjen, potrebno ga je modernizirati, potrebno je puno bolji sistem praćenja uraditi.

Edin Forto, 31.10.2023.

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH usvojen je 22.12.2005. godine. Neslužbeni prečišćeni tekst zakona, objavljen na internet-stranici Parlamentarne skupštine BiH, na pregledan način prikazuje sve ispravke, izmjene i dopune zakona objavljene u Službenom glasniku BiH, a koje su suprotno tvrdnji Forte, usvajane u čak deset navrata u proteklim godinama.

Tako su u Službenom glasniku 2006. godine objavljene ispravke Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH, dok su izmjene i dopune zakona objavljene 2007, 2009, 2010, 2013, 2017, 2018 i 2023. godine.

Između ostalog, zakonom je izmjenama objavljenim 2009. godine definisano da u putničkom automobilu na sjedištu suvozača ne smije se prevoziti dijete mlađe od 12 godina, dok je izmjenama i dopunama zakona 2010. godine, u Članu 9, stavovima (4) i (5), definisan status mopeda i lakih motocikla u saobraćaju, a kasnije i definicija, odnsosno prava i obaveze biciklista. Iste godine regulisan je i način osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila (Član 177).

Zakon je 2013. godine mijenjan u Članu 2, gdje su dodani stavovi (2) i (3) koji nalažu da kontrolu i reguliranje saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini vrše ovlaštena lica nadležnog organa unutrašnjih poslova, odnosno da u blizini škole, preventivno reguliranje saobraćaja mogu vršiti i školske saobraćajne patrole, uz prisustvo ovlaštenog lica iz stava (2) ovog člana.

U izmjenama i dopunama objavljenim 2017. godine normirano je i da za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon odnosno druge uređaje za komuniciranje (Član 33), odnosno da će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kazniti za prekršaj vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon ili drugi uređaj, kao i vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom (Član 235).

Iste godine usvojeno je i da vozila službe hitne pomoći i vatrogasna vozila, kada posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znakove, imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila i na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine, kao i da vozila policije i sudske policije, zatvorske policije – straže, vojna vozila i vozila Granične policije Bosne i Hercegovine, kada posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znakove, imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (Član 126).

Prije nekoliko mjeseci donesene su i izmjene članova 235 i 238, gdje je normirano da će se za prekršaje kojim je prefarban ili na drugi način prekriven natpis na saobraćajnim signalizacijama na jednom od dva prisutna pisma (latiničnom, odnosno ćiriličnom), učinilac kazniti novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 KM. Također, prihvaćen je i prijedlog izmjena zakona kojim se vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za lica s invaliditetom kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM.

Budući da su u posljednjih nekoliko godina, suprotno konstataciji Edina Forte, u više navrata usvajane izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, tvrdnju ministra komunikacija i prometa BiH Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Isitnomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!