Ispunjeno

Potpisan ugovor za nabavku opreme za digitalizaciju javnih RTV servisa

Edin Forto je u martu 2023. godine najavio da će u okviru procesa digitalizacije tenderska procedura za dodjelu opreme javnim emiterima u BiH biti okončana do kraja te godine. Početkom januara 2024. godine potpisan je ugovor za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje javnih RTV servisa u BiH.

Izvor: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto 5. marta 2023. godine najavio je konkretne korake u pravcu digitalizacije javnih RTV servisa u BiH.

Po mojim informacijama koje za sada imamo, to bi se trebalo desiti jako brzo i upravo ovo ministarstvo je zaduženo za koordinaciju javnih emitera koji moraju popisati jedinstvenu specifikaciju opreme koja je potrebno da se nabavi, da se sprovede tender i da se dodijeli emiterima ta oprema. Ja očekujem da će se to desiti ove godine nakon višegodišnjeg kašnjenja.

Edin Forto, 5.3.2023.

O procesu uvođenja digitalnog televizijskog signala u našem užem okruženju, ali i u Evropi, Istinomjer je pisao 2021. godine. Digitalizacija televizijskog signala usaglašena je u okviru Ženevskog sporazuma iz 2006. godine. Sporazumom je predviđeno da njegove potpisnice, među kojima je bila i naša zemlja, u potpunosti ugase analogni televizijski signal do juna 2015. godine. U susjednoj Hrvatskoj taj proces okončan je početkom oktobra 2010. godine, dok je u Srbiji analogni signal ugašen pet godina kasnije.

Na sjednici održanoj 1. juna 2023. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o statusu projekta digitalizacije javnih radio-televizijskih servisa u BiH, a prethodno su javni radio-televizijski servisi u BiH dostavili specifikaciju opreme za drugu i treću fazu digitalizacije, a Ministarstvo komunikacija i prometa raspisalo je međunarodni poziv za njenu nabavku.

Vijeće ministara BiH je krajem istog mjeseca donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvrštavanju Projekta digitalizacije javnih radio-televizijskih servisa BiH u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2011–2014. godina, kojom je vrijednost projekta uvećana za 63.000 KM i ukupno iznosi 36.977.000 KM.

Kako je tom prilikom saopšteno iz Vijeća ministara BiH, osiguravanjem navedenih nedostajućih sredstava omogućeno je okončanje započetog postupka nabavke druge i treće faze digitalizacije javnih RTV servisa u BiH po ponuđenoj cijeni, koja ne predstavlja značajno veću cijenu, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ugovor za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje javnih RTV servisa u BiH u vrijednosti 25,8 miliona KM bez PDV-a potpisali su 3. januara 2024. godine Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Konzorcij čiji su nosioci kompanija “Sirius 2010” te “Odašiljači i veze” Zagreb kao član Konzorcija.

Ovim Istinomjer obećanje Edina Forte da će do kraja 2023. godine biti okončana procedura za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje javnih RTV servisa u BiH ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!