Amra Babić

Politička partija: 

Trenutna pozicija: Gradonačelnica Visokog

Rođena je 1969. godine u Visokom, a diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.  U dva mandata obnašala je dužnost vijećnice Općinskog vijeća u Visokom. Trenutno obnaša funkciju gradonačelnice Grada Visoko na koju je prvi put izabrana na izborima 2012. godine ispred SDA stranke, koju kasnije napušta, a na izborima 2016. godine osigurava novi mandat za period 2016. – 2020. godina.

Izvor: nacelnicaamrababic.ba