Ispunjeno

Realizovan projekat rekonstrukcije osnovnih škola u Visokom

Aktivnosti na realizaciji infrastrukturnih radova na osnovnim i srednjim školama na području Grada Visoko u toku su još od 2017. godine, te su iste nastavljene i u tekućoj godini.

U tom cilju, krajem februara 2019. godine potpisan je ugovor između predstavnice Grada Visoko, gradonačelnice Amre Babić i izvođača navedenih radova, odnosno firmi „Vizija“ d.o.o. Visoko, „Šing“ d.o.o. Visoko i „Arcon-in“ d.o.o. Zenica kojom prilikom su najavljeni radovi na sljedećim školama:

  • OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre (Radovlje) – konverzija grijanja
  • OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno – konverzija grijanja i zamjena portala
  • OŠ „Kulin Ban“ Visoko – sanacija krova sportske sale i zamjena portala
  • OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje – zamjena portala
  • OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko – zamjena portala
  • OŠ „Alija Nametak“ Buci – sanacija sanitarnih čvorova
  • OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Podvinci – sanacija krovnih prostorija

Nakon potpisivanja ugovora gradonačelnica Babić podvukla je da obrazovanje predstavlja veoma važan segment društva, te u tom kontekstu istakla prioritete gradske administracije na čijem je čelu:

Godinama unazad brinemo se o našim školama, direktorima, nastavnicima i učenicima, kroz njihovu promociju, takmičenja i manifestacije. Trenutno smo usmjereni na prioritete osnovnih škola koje pokušavamo sanirati, uz raspoloživa sredstva iz Budžeta Općine Visoko za 2019.godinu. Nastojimo ravnomjerno, pošteno i pravedno rasporediti sredstva po svim školama i naseljenim mjestima, želeći da gradimo sistem društva jednakih vrijednosti.

Amra Babić, 27.02.2019.

Nakon obilaska pomenutih škola od strane gradonačelnice Babić, krajem maja 2019. godine, konstatovano je da su navedeni projekti koji uključuju “sanacije sanitarnih čvorova, zamjenu dotrajalih portala, konverziju grijanja, uređenje školskih dvorišta, rekonstrukciju sportskih sala, krovnih prostorija i krova” realizovani, te da će Grad Visoko “nastaviti da pruža kontinuiranu podršku učenicima i nastavnom osoblju koji se nose sa dugogodišnjim problemima neuslovnih prostorija za odvijanje redovne nastave”.

Ovim Istinomjer obećanju gradonačelnice Grada Visoko, Amre Babić u vezi radova na rekonstrukciji pomenutih osnovnih škola daje ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!