Završeni radovi na izgradnji mosta u naselju Loznik

Proteklih dana u Gradu Visoko okončani su radovi na izgradnji mosta preko rijeke Goruše u naselju Loznik. 

Ovaj projekat najavljen je u julu ove godine, a sredstva za realizaciju obezbijeđena su iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu.

Novi projektovani most je dužine 20 metara, širine 5 metara sa pješačkim stazama sa dvije strane. Prilikom izgradnje utrošit će se ukupno 9.813,95 kg armature, 77,13 m3 betona kao i 6 montažnih prednapregnuto-armirano betonskih nosača. Uradit će se hidroizolacija, nasipanje tamponom pristupnog puta i asfaltiranje mosta.

Press Grada Visoko, 12.07.2019. 

Kao najpovoljniji izvođač odabran je „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza, a radovi na izmještanju telefonskih kablova, kao i na izgradnji alternativnog mosta, počeli su sredinom augusta. Ukupna vrijednost radova iznosila je 142.159,13 KM sa PDV-om.

Most je svečano otvoren 29. augusta ove godine povodom Dana Grada Visokog, a tom prilikom je i gradonačelnica Amra Babić izjavila:

Ja sam jako sretna što je iza nas jedan jako uspješan projekat, sretna sam što  radimo u korist ljudi i što mogu vidjeti radost na vašim licima…Zahvaljujem se stanovnicima Loznika koji su napravili akciju i pripremili put i na neki način i nas natjerali da ovu investiciju dovedemo do kraja. To je taj građanski aktivizam, to je ono što nam treba   za razvoj naše lokalne zajednice.

Amra Babić, 29.08.2019.

S obzirom da su radovi na izgradnji mosta u naselju Loznik završeni, Istinomjer će službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko i gradonačelnici Amri Babić, dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...Okončani vanjski radovi na obnovi Crkve svetog Prokopija u Visokom

Prezentacija projekta obnove Hrama sv. Prokopija u Visokom koja je održana 18.05.2019. godine u sali Kulturnog centra Altindag, pored ostalog je za cilj imala i prikupljanje neophodnih finansijskih...