Počeli radovi na izgradnji mosta u naselju Loznik

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko započela je realizaciju projekta izgradnje mosta preko rijeke Goruše u naselju Loznik.

Ovaj projekat najavljen je u julu ove godine, a sredstva za realizaciju navedenog projekta obezbijeđena su iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu.

Novi projektovani most je dužine 20 metara, širine 5 metara sa pješačkim stazama sa dvije strane. Prilikom izgradnje utrošit će se ukupno 9.813,95 kg armature, 77,13 m3 betona kao i 6 montažnih prednapregnuto-armirano betonskih nosača. Uradit će se hidroizolacija, nasipanje tamponom pristupnog puta i asfaltiranje mosta.

Press Grada Visoko, 12.07.2019. 

Kao najpovoljniji izvođač odabran je „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza, a protekle sedmice započeli su radovi na izmještanju telefonskih kablova, kao i na izgradnji alternativnog mosta, dok je za naredni period najavljeno rušenje starog mosta.

Ukupna vrijednost radova iznosi 142.159,13 KM sa PDV-om, a rok izvođenja radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

S obzirom da su radovi na izgradnji mosta u naselju Loznik u toku, Istinomjer će službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko, dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li će radoviti biti završeni u predviđenom roku.

(Istinomjer.ba)

Prihvaćen zajam za nabavku novih trolejbusa

Prezentirajući bosanskohercegovačkoj javnosti aktivnosti i rezultate Vlade Kantona Sarajevo (KS) u prvih 100 dana...

Organizatori nagradne igre “10 računa izbroji i stan osvoji“ zadovoljni interesovanjem građana

Krajem maja tekuće godine ministrica finansija u Vladi Republike Srpske (RS), Zora Vidović najavila je organizovanje nagradne igre "u cilju podsticanja građana da uzimaju fiskalne račune i tako...

Počeli radovi na rekonstrukciji mosta Drvenija

Izmjenama i dopunama plana javnih nabavki Grada Sarajevo za 2019. godinu, usvojenim u maju, predviđeno je i izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na mostu Drvenija. Izvođenje radova...