Ispunjeno

Završeni radovi na izgradnji mosta u naselju Loznik

Proteklih dana u Gradu Visoko okončani su radovi na izgradnji mosta preko rijeke Goruše u naselju Loznik.

Ovaj projekat najavljen je u julu ove godine, a sredstva za realizaciju obezbijeđena su iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu.

Novi projektovani most je dužine 20 metara, širine 5 metara sa pješačkim stazama sa dvije strane. Prilikom izgradnje utrošit će se ukupno 9.813,95 kg armature, 77,13 m3 betona kao i 6 montažnih prednapregnuto-armirano betonskih nosača. Uradit će se hidroizolacija, nasipanje tamponom pristupnog puta i asfaltiranje mosta.

Press Grada Visoko, 12.07.2019.

Kao najpovoljniji izvođač odabran je „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza, a radovi na izmještanju telefonskih kablova, kao i na izgradnji alternativnog mosta, počeli su sredinom augusta. Ukupna vrijednost radova iznosila je 142.159,13 KM sa PDV-om.

Most je svečano otvoren 29. augusta ove godine povodom Dana Grada Visokog, a tom prilikom je i gradonačelnica Amra Babić izjavila:

Ja sam jako sretna što je iza nas jedan jako uspješan projekat, sretna sam što radimo u korist ljudi i što mogu vidjeti radost na vašim licima…Zahvaljujem se stanovnicima Loznika koji su napravili akciju i pripremili put i na neki način i nas natjerali da ovu investiciju dovedemo do kraja. To je taj građanski aktivizam, to je ono što nam treba za razvoj naše lokalne zajednice.

Amra Babić, 29.08.2019.

S obzirom da su radovi na izgradnji mosta u naselju Loznik završeni, Istinomjer će službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko i gradonačelnici Amri Babić, dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!