Analize

Prva godina Vlade FBiH: Sporadičan rezultat u oblastima pravne države i državnog uređenja

Dvije oblasti iz kojih je Istinomjer izdvojio najmanje obećanja u aktuelnom sazivu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine jesu državno uređenje i pravna država, ukupno 40. Samo njih osam je započeto, dok na 32 nismo zabilježili aktivnosti na realizaciji.

Državno uređenje

Stranke koje obnašaju vlast na nivou Federacije BiH dale su 24 obećanja na nivou državnog uređenja. Nakon prve godine mandata, nije bilo ispunjenih obećanja ni onih ocijenjenih kao “u progresu”, dok je svega pet obećanja započeto.

Među nekolicinom obećanja na kojima je Vlada FBiH provodila aktivnosti u ovoj oblasti izdvajaju se ona o ekspeditivnijoj administraciji, modernizaciji javne uprave, odnosno poticaju digitalizacije procedura i uspostavi e-usluga.

Proces digitalizacije javne uprave u FBiH provodi se kroz podršku različitih programa EU i međunarodnih organizacija te kroz usvajanje zakona iz oblasti javne uprave. U oktobru 2023.godine, Parlament FBiH prihvatio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH kojim se, između ostalog, definiše i propisuje provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja.

Federalni ministar pravosuđa Vedran Škobić u februaru 2024. godine istakao je da će se u FBiH prvenstveno digitalizirati taj nivo vlasti, nakon čega će uslijediti proces prema kantonima i općinama, dok se trenutno stvaraju zakonske pretpostavke.

Neka od 19 nezapočetih obećanja iz oblasti pravne države jesu “Donošenje novog ili izmjena Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH”, “Donošenje novih zakona o uposlenicima u državnoj službi”, “Izmjena Ustava FBiH”, kao i “Ukidanje zakonodavne i izvršne vlasti na nivou kantona”.

Pravna država

Kada se radi o oblasti pravne države, Istinomjer je zabilježio 16 predizbornih obećanja vladajućih stranaka. Svega tri su započeta, dok na 13 nismo zabilježili aktivnosti u pravcu realizacije.

Jedno od obećanja koja su ocijenjena kao započeta jeste ono o implementaciji seta antikorupcijskih zakona u Federaciji BiH.

S tim u vezi, premijer FBiH Nermin Nikšić 28. februara 2024. godine saopćio je da je hotel Walter u Sarajevu, koji je pravosnažnom presudom Vrhovnog suda FBiH trajno oduzeta imovina stečena krivičnim djelom, “najizvjesnija” opcija za smještaj “federalnog USKOK-a”, najavivši da bi ova institucija trebala početi s radom u posljednjem kvartalu ove godine.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u decembru 2023. godine objavilo je konkurs za zapošljavanje deset sudija i devet tužilaca u posebnim odjelima Tužilaštva FBiH i Vrhovnog suda FBiH. U aprilu 2024. godine u toku su bila testiranja kandidata koji su se prijavili za pozicije za tzv. federalni USKOK.

S druge strane, još uvijek je nezapočeto obećanje o donošenju mehanizma zaštite zviždača na federalnom nivou. Prema informacijama iz marta 2024. godine, s obzirom na to da je jedan od prioriteta koje BiH mora ispuniti na svom putu ka EU usvajanje zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u FBiH, ovaj je zakon trebao biti završen do kraja tog mjeseca. Međutim, u prvoj godini mandata Vlade FBiH zakon se nije razmatrao u federalnom Parlamentu.

Također, federalna vlast nije provodila aktivnosti ni na obećanju “Jednaka prava na osnivanje bračne zajednice i na sva prava koja proističu iz institucije braka”. Na 5. sjednici Vlade FBiH, koja je održana 14. juna 2023. godine, usvojen je izvještaj u vezi s potrebom donošenja zakona o istospolnim partnerstvima na području Federacije BiH, s prijedlogom zaključka, što je bio preduslov da Federalno ministarstvo pravde izradi nacrt zakona o životnim zajednicama osoba istog spola FBiH.

Međutim, u prvoj godini mandata Vlade FBiH dalji koraci na izradi nacrta nisu ni započeti zato što se čeka Federalno ministarstvo zdravstva da imenuje svog eksperta/icu za izradu nacrta, dok su druga ministarstva to uradila na vrijeme.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!