Najave

“Federalni USKOK” počinje s radom krajem godine?

Uspostava posebnih odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, za koje su zakonske pretpostavke stvorene još prije deset godina, trebala bi biti finalizirana u posljednjem tromjesečju 2024. godine.

Screenshot: Federalna televizija

Tokom gostovanja u Dnevniku D Federalne televizije 28. marta 2024. godine, premijer FBiH Nermin Nikšić govorio je o uspostavljanju posebnog odjela Tužilaštva FBiH za provođenje Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH po uzoru na Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj (USKOK).

Nikšić je tom prilikom najavio da bi “federalni USKOK”, kao i odjel Vrhovnog suda FBiH za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i međukantonalnog kriminala, trebao početi s radom u posljednjem kvartalu ove godine.

Našli smo konačnu lokaciju za smještaje “federalnog USKOK-a” i odjela Vrhovnog suda za procesuiranje tih djela. Nakon 2014. godine, kad smo donijeli zakon, trebalo je deset godina da dođemo do toga. Raspisan je konkurs za izbor sudija i tužilaca, našli smo prostor, prostor se preuređuje, ali je odlična lokacija, svi su zadovoljni i, praktično, ja se nadam da u zadnjem kvartalu ove godine kreću s radom obje institucije.

Nermin Nikšić, 28.3.2024.

Parlament FBiH je još 2014. godine usvojio Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala. Članom 3. ovog zakona predviđeno je osnivanje posebnog odjela Tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala, a članom 24. formiranje posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala.

Kako je pisala Balkanska istraživačka mreža (BIRN) 2021. godine, od stupanja na snagu zakona malo se ili gotovo ništa uradilo na njegovoj implementaciji, osim poništenog konkursa za izbor tužilaca u posebni odjel, planiranja sredstava u budžetu koja nisu postala operativna i sastanaka organiziranih s ciljem uspostave posebnih odjela.

Vlada FBiH usvojila je u septembru 2022. godine Akcioni plan za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, dok je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u decembru 2023. godine objavilo konkurs za zapošljavanje deset sudija i devet tužilaca u posebnim odjelim Tužilaštva FBiH i Vrhovnog suda FBiH.

Nermin Nikšić je 28. februara 2024. godine saopćio da je hotel Walter u Sarajevu, koji je pravosnažnom presudom Vrhovnog suda FBiH trajno oduzeta imovina stečena krivičnim djelom, “najizvjesnija” opcija za smještaj “federalnog USKOK-a”.

Istinomjer će pratiti da li će posebni odjeli Tužilaštva FBiH i Vrhovnog suda FBiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala početi s radom u posljednjem kvartalu 2024. godine, kako je najavio Nermin Nikšić.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!