Istina

Ponovo rasprava o “zajedničkim institucijama” BiH

Na BN televiziji, u petak, 24. septembra 2021. godine, emitovana je emisija “Izazovi” čiji su gosti bili zastupnici u Predstavničkom domu PSBiH Mira Pekić i Saša Magazinović, zastupnici u NSRS Duško Ivić i Nedeljko Glamočak i delegat u Vijeću naroda Republike Srpske Samir Baćevac. Gosti spomenute emisije razgovarali su o nizu tema, kao što je blokada institucija BiH, (ne)poštivanje odluka Narodne skupštine Republike Srpske, rješenja za krizu u BiH, a posebnu pažnju privukla je upotreba termina “zajedničke institucije” u kontekstu institucija Bosne i Hercegovine.

FOTO: RTV BN
FOTO: RTV BN

Zastupnici Glamočak i Ivić, kao i zastupnica Pekić, u više su navrata tokom emisije, govoreći o institucijama Bosne i Hercegovine, koristili spomenuti termin, na što je reagovao delegat Baćevac, istaknuvši da termin “zajedničke institucije” ne postoji u Ustavu Bosne i Hercegovine te je zamolio prisutne da koriste ustavnu sintagmu – institucije Bosne i Hercegovine.

Baćevac: Ako samo mogu ja jednu digresiju koja se više puta ponavlja. Dakle, po Ustavu BiH, ne postoji termin zajedničke institucije, postoje institucije BiH, dakle. Zamoliću vas da koristimo tu sintagmu koja je ustavna. Ja sam uvijek legalista i uvijek se trudimo da koristimo…

Voditeljica: Pa dobro, svako ima svoje gledište.

Baćevac: Ne, ne, ovo nije gledište, radi se o Ustavu i zakonu. U Ustavu decidno stoji institucije BiH, dakle, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i Dom naroda Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara itd.

Voditeljica: Imate Vijeće ministara, u Republici Srpskoj kažu Savjet ministara, je li tako? Predstavnički dom u Republici Srpskoj kažu Predstavničko vijeće.

Baćevac: Imamo bosanski, hrvatski i srpski jezik pa možemo to tumačiti tako.

Voditeljica: Svako gleda iz svog ugla.

Baćevac: Zajedničke institucije, znači, mi smo nešto se dogovorili pa sastali, nije tačno. Ova sintagma se često ponavlja kod političara iz Republike Srpske i mislim da je jako ružno i neustavno, a ima i drugu konotaciju i značenje. Kada kažemo institucije BiH, onda su to legalno izabrane institucije koje se biraju na izborima itd. Imamo Vijeće ministara, Predstavnički dom, Dom naroda, kao što imamo entitetske skupštine itd.

Emisija “Izazovi”, BN televizija, 24.9.2021.

Nešto kasnije, upotrebu termina “zajedničke institucije” komentarisala je i zastupnica Pekić, istaknuvši da “BiH ima zajedničke institucije”, a ovog puta reagovao je i zastupnik Magazinović, ustvrdivši da u “Ustavu BiH piše institucije Bosne i Hercegovine”.

Pekić: U BiH, koja ima zajedničke institucije, ne znam zašto vam smeta zajedničke, pa zajedničke su. Nisu ni vaše ni moje, nego su zajedničke.

Magazinović: Zato što u Ustavu piše institucije Bosne i Hercegovine.

Pekić: Pa, evo, podnesite apelaciju Ustavnom sudu pa, evo, možete i dobiti. Nema tu ništa sporno, nikoga ne vrijeđaju institucije kad kažemo zajedničke.

Emisija “Izazovi”, BN televizija, 24.9.2021.

Ovo nije prvi put da se u javnosti može čuti upotreba termina “zajedničke institucije” u kontekstu institucija Bosne i Hercegovine, mahom od javnih funkcionera/ki iz entiteta Republika Srpska. Tako je Istinomjer neistinitim ocijenio tvrdnje portparola Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Radovana Kovačevića, pomoćnika generalnog sekretara Vlade Republike Srpske za pravne poslove Marka Šukala, predsjednika PDP-a i zastupnika u PD PSBiH Branislava Borenovića i zastupnice SNSD-a u PD PSBiH Sanje Vulić o “zajedničkim institucijama”.

Istinitom smo ocijenili tvrdnju predsjedavajućeg PD PSBiH Denisa Zvizdića da izraz “zajedničke institucije BiH” ne postoji u Ustavu BiH, a u analizi “Niz netačnih interpretacija Ustava i tvrdnji o BiH: Šta je BiH, a šta nije?” bavili smo se različitim, mahom netačnim tumačenjima Ustava BiH i tvrdnjama da je “BiH sastavljena od dva entiteta – RS-a i FBiH” i “tri konstitutivna naroda – Srba, Hrvata i Bošnjaka”, do toga da je BiH “dejtonska tvorevina”, da je “zajednica”, da ima “zajedničke institucije”, ali i o postojanju bosanskog jezika i njegovog naziva.

Istinomjer podsjeća na član 3. Ustava Bosne i Hercegovine (nadležnosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta), na osnovu kojeg je moguće utvrditi da termin “zajedničke institucije Bosne i Hercegovine” kao takav ne postoji te da se u čitavom tekstu Ustava BiH u tom kontekstu koristi isključivo termin “institucije Bosne i Hercegovine”.

Ustav Bosne i Hercegovine, član 3.
Ustav Bosne i Hercegovine, član 3.

S obzirom na činjenicu da se nigdje u Ustavu BiH ne koristi termin “zajedničke institucije”, već isključivo termin “institucije Bosne i Hercegovine”, Istinomjer spomenute tvrdnje Samira Baćevca i Saše Magazinovića ocjenjuje istinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!