Neistina

Netačne tvrdnje Sanje Vulić o institucijama BiH i Vijeću ministara

Poslanica SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Sanja Vulić gostovala je 14. 1. 2021. godine u emisiji “1 na 1Alternativne televizije Banja Luka, gdje je iznjela nekoliko netačnih tvrdnji.

Govoreći o odnosu prema Sarajevu, Sanja Vulić je istakla da, kao rođena Sarajka, prema ovom gradu osjeća “jednu vrstu straha i prezira, a neku empatiju ne”, te dodala:

Pitate me kako je raditi u Sarajevu. Vjerujte, tamo kada vam u zajedničkim institucijama kažu “dobar dan”, vi dobro morate da stanete i da se zamislite da li iza toga stoji neka skrivena agenda.

Sanja Vulić, 14. 1. 2021.

Osvrnula se i na rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ustvrdivši da je “otkočen i put ka EU i to je uradio sadašnji saziv Savjeta ministara”. Sličnu izjavu dala je i samo nekoliko dana ranije, 11. 1. 2021. godine, a istu je Istinomjer ocijenio kao neistinitu u analizi Izvještaj EK-a o BiH ne kaže da je Vijeće ministara “otkočilo” put ka EU.

Nakon što je voditelj emisije “1 na 1” ustvrdio da “Savjet ministara nije vlada”, Vulić je dodala:

I ono što je bitno i važno da naši građani znaju, što vrlo često ne znaju, čak ni neki poslanici to ne znaju, a nevjerovatno je. Savjet ministara ima isključivo koordinatorsku ulogu između vlada – Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije i Vlade Brčko Distrikta. Znači, koordinatorsku ulogu, a ne ulogu nekakvog vrhovnog vođe kako to pojedinci žele da predstave.

Sanja Vulić, 14. 1. 2021.

U kontekstu izjave Sanje Vulić o “zajedničkim institucijama”, Istinomjer podsjeća na član 3. Ustava Bosne i Hercegovine (Nadležnosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta) na osnovu kojeg je moguće utvrditi da izraz “zajedničke institucije Bosne i Hercegovine” kao takav ne postoji, te da se u čitavom tekstu Ustava BiH u tom kontekstu koristi isključivo termin “institucije Bosne i Hercegovine”.

Istinomjer se i ranije bavio netačnim tvrdnjama Branislava Borenovića i Dragana Bogdanića o “zajedničkim institucijama”.

Kada je u pitanju tvrdnja da Vijeće ministara BiH “ima isključivo koordinatorsku ulogu”, Istinomjer je izvršio uvid u Zakon o Vijeću ministara BiH, u dijelu koji se odnosi na Prava i dužnosti Vijeća ministara BiH, koji glasi:

Vijeće ministara je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije, u skladu sa Ustavom BiH, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine.

Zakon o Vijeću ministara BiH, član 2.

I član 5., stav 4. Ustava BiH odnosi se na Ministarski savjet.

Predsjedavajući i ministri zajedno čine Ministarski savjet, sa nadležnostima za izvršavanje politike i odluka Bosne i Hercegovine u područjima iz člana III, stav 1, 4 i 5, o čemu podnosi izvještaje Parlamentarnoj skupštini (uključujući i, najmanje jedanput godišnje, izvještaje o troškovima Bosne i Hercegovine).

Ustav BiH

Pomenuti član 3. (stav 1, 4 i 5) uvtrđuje nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine (spoljna politika, spoljnotrgovinska politika, carinska politika, monetarna politika, kako je određena članom VII, finansiranje institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, politika i regulativa za useljavanje, izbjeglice i azil, sprovođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa, uključujući i odnose sa Interpolom, uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacija, regulisanje saobraćaja između entiteta i kontrola vazdušnog saobraćaja), koordinaciju i dodatne nadležnosti.

Iz navedenog je jasno da je Vijeće ministara organ izvršne vlasti sa nadležnostima za izvršavanje politike i odluka Bosne i Hercegovine, te da njegova uloga nije “isključivo koordinatorska”.

S obzirom na sve navedene činjenice, Istinomjer će tvrdnje Sanje Vulić o “zajedničkim institucijama” i ulozi Vijeća ministara BiH ocijeniti neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!