Ispunjeno

Paušali i naknade zastupnika u Parlamentu FBiH smanjeni na 1 KM

Govoreći o mjerama koje će doprinijeti saniranju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom novog koronavirusa, 09. aprila 2020. godine, potpredsjednica FBiH, Melika Mahmutbegović istakla je kako podržava smanjenje plaća funkcionerima, te da će se zalagati za ukidanje naknada i paušala.

Dodatno ću predložiti i zalagati se da se u vrijeme trajanja stanja nesreće obustave isplate svih naknada, paušala, komisija, radnih tijela i drugih prinadležnosti jer je krajnje nemoralno, nečasno i nepravično da se u toku trajanja ovako ekstremno opasnih uvjeta isplaćuju naknade za prava koja se ne mogu konzumirati, poput odlazaka u mjesto prijavljenog prebivališta, naknada za odvojeni život, za članstvo i rad u komisijama i radnih tijelima koja se ne sastaju i ne održavaju sjednice.

Melika Mahmutbegović, 09. april 2020.

S tim u vezi, Mahmutbegović je 12. aprila 2020. godine obavijestila javnost da je uputila inicijativu Vladi i administrativnim komisijama oba doma Parlamenta FBiH “da sve naknade koje nemaju karakter plaće budu svedene na simboličan iznos od jedne konvertibilne marke”.

Cilj ove inicijative je, kako navodi, doprinos “borbi protiv pandemije koronavirusa, te posebno saniranju ekonomskih posljedica aktuelne krize”, a pomenuta inicijativa predviđa da “naknade koje koriste izabrani zvaničnici i rukovodeći državni službenici poput naknada za odvojeni život, za prijevoz do mjesta prebivališta porodice, odnosno naknade za smještaj, budu svedene na minimum od 1 KM, ili, ako je moguće, da iste budu ukinute”.

Mahmutbegović je tom prilikom istakla da bi se usvajanjem inicijative uštedila “značajna novčana sredstva u budžetu Federacije BiH koja mogu biti usmjerena u Fond solidarnosti”

Ovo je prilika da se izvrši pravičnija raspodjela sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Nije pravedno da plaća jednog ljekara bude 1.700, a direktora određenih agencija i do 9.000 KM. (…) Krajnje nemoralno, nečasno i nepravično da se u toku trajanja ovako ekstremno opasnih uvjeta isplaćuju naknade za prava koja se ne mogu konzumirati, poput odlazaka u mjesto prijavljenog prebivališta, naknada za odvojeni život, za članstvo i rad u komisijama i radnih tijelima koja se ne sastaju i ne održavaju sjednice.

Melika Mahmutbegović, 12. april 2020.

Na sjednici održanoj 13. aprila, Administrativna komisija Zastupničkog doma Parlamenta FBiH usvojila je odluku o smanjenju iznosa paušala sa 600 na jednu KM mjesečno, te naknade za odvojeni život sa 300 na jednu KM, kao i odluku o utvrđivanju naknade za odvojeni život za zakup stana za službene potrebe i troškove smještaja.

Odluku smo donijeli u znak solidarnosti sa svima u realnom i javnom sektoru.

Melika Mahmutbegović, 13. april 2020.

Podsjećamo, prosječna primanja zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH iznose oko 3.500 KM bez uračunatog mjesečnog paušala i naknada.

S obzirom na to da je inciijativa za smanjanje paušala i naknada zastupnicima u Parlamentu FBiH usvojena, Istinomjer će potpredsjednici FBiH, za pomenuto obećanje i aktivnosti koje je poduzela po tom pitanju dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!