Otvaranje “butika domaće hrane”

Turistička ponuda zasada je uglavnom obuhvatala obilaske vjerskih objekata, kao i vinskih podruma, ali ona mora biti proširena: buticima domaće hrane na više punktova (u i van grada),


Uređenje Kastela

U prvoj godini mandata zabilježene su aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.