Djelimično ispunjeno

Usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada

Opštine: Trebinje

Veću pažnju treba posvetiti i srednjem obrazovanju, jer nema kompatibilnosti između zahtjeva privrede i školovanog kadra. Izbjeći ćemo gomilanje” kadrova koje niko ne traži. “

Obrazloženje

U toku mandata gradonačelnika Mirka Ćurića ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Platforma za lokalne izbore 2016. godine

Srednje škole Grada Trebinja redovno vrše usklađivanje potreba zahtjeva tržišta i školovanog kadra. U tom smislu, svake godine se pravi PLAN UPISA za narednu školsku godinu, u okviru čega Gradska uprava ima veoma važnu ulogu.

22. 02. 2018. održan je prvi sastanak predstavnika srednjih škola Grada Trebinja, predstavnika Odjeljenja za privredu Grada Trebinja, predstavnika odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Trebinja, predstavnika Privredne komore u Trebinju i predstavnika Zavoda za zapošljavanje, na kome je razmatrana upisna politika za školsku 2018/2019. godinu.

Tokom školske godine 2019./2020., u okviru Centra srednjih škola Trebinje, su uvedena nova deficitarna zanimanja, i to kuvar/poslastičar i pekar/mesar (III stepen). Još od predprošle školske godine postoji zanimanje agroturistički tehničar (IV stepen). Zbog velikog broja na evidenciji zavoda za zapošljavanje, u ovoj školskoj godini nije bilo upisa u zanimanje medicinski tehničar (IV stepen). 19. 03. 2018. godine, Gradonačelnik Trebinja je održao sastanak sa istim predstavnicima kao na prethodnom, na kom se razgovaralo o PLANU UPISA. Istakao je da prilikom upisa treba kao osnovni parametar uzeti potrebe tržišta rada i Strategiju razvoja grada za sljedećih nekoliko godina, što će omogućiti brže zapošljavanje i ispunjavanje opštih interesa naše lokalne zajednice. Predložio je, a na kraju je i usvojeno, da se u Tehničkoj školi Trebinje upišu nova zanimanja, i to mašinski tehničar za CNC tehnologije (IV stepen) i mehaničar-električar (III stepen), zbog mogućnosti sticanja šireg spektra znanja, potrebnih za privredne subjekte Grada. Sve naprijed navedeno je upućeno Ministarsvu i provedeno u tekućoj školskoj godini.

U 2020. je potpisan sporazum o saradnji grada sa švajcarskom organizacijom “Helvetas” o projektu unapređenja praktične nastave u sektorima ugostiteljstva, turizma, elektro-energetike i obrade metala, čija je vrijednost 130.000 KM.

Za potrebe u sklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada planirana su izdvajanja iz Fonda solidarnosti.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!