Restruktuiranje javnih preduzeća

Restrukturiranje javnih preduzeća (ZOI 84 i Skenderija) s ciljem modernizacije rada, infrastrukture i ponude;


Ministarstvo finansija kao referentna tačka

Ministarstvo finansija – referentna tačka za ispunjavanje preporuka iz revizorskih izvještaja u svim javnim ustanovama, institucijama, zavodima i firmama;