Nije započeto

Unapređenje edukacije i ocjenjivanja zaposlenih u javnom sektoru

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Državno uređenje

Unapređenje sistema edukacija i ocjenjivanja zaposlenih u javnom sektoru.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Kako su za Istinomjer naveli u odgovoru na upit sredinom marta 2024. godine kao unapređenje sistema ocjenjivanja za Kanton Sarajevo i Grad, 25.01.2024. godine održan je sastanak na temu primjene Pravilnika o ocjenjivanju za organe državne službe u KS. Pravni okvir koji važi za ocjenjivanje u KS je harmoniziran sa onim koji važi na nivou FBiH i BiH. Vlada Kantona je kroz kolektivni ugovor sa državnim služebnicima uvela svojevrsnu stimulaciju za državne službenike i namještenike ocijenjene najvišim ocjenama, propisujući određeni procenat dodata na platu (5% za najuspješnije i 3% za uspješne).

Što se tiče sistema edukacija, naveli su da je za provođenje obuka u KS zadužena je Agencija za državnu službu FBiH u skladu sa iskazanim potrebama organa državne službe u KS. Propisi kojima je uređena navedena oblast u navedenom periodu nisu revidirani, niti je planirano u programu rada Ministarstva.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!