Započeto

Digitalizacija procesa ostvarivanja prava

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Državno uređenje

Digitalizacija procesa ostvarivanja pojedinih prava i omogućavanje prenosa određenih prava u prvostepenom postupku na općine, u skladu sa propisima iz oblasti lokalne samouprave (u saradnji sa višim nivoima vlasti).

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada KS provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović sastao se 24.10. 2023. godine sa federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžadom Lokmićem, kojom prilikom je definisan pristup uvjerenjima Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze. S ciljem skraćivanja procesa za pripadnike braniteljske populacije ministar Osmanović podnio je inicijativu da se omogući pristup informacijama iz oblasti vojne obaveze. 


Ministar Osmanović i ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica sastali su se 17.10.2023. godine sa predstavnicima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), pri čemu je dogovoreno da će, u cilju realizacije projekta digitalizacije, daljnja aktivnost biti uvezivanje s nadležnim poreskim upravama kako bi se obezbijedili potrebni podaci, koji predstavljaju jedan od uvjeta za ostvarivanje određenih prava ove kategorije.

Kako je u odgovoru za Istinomjer 14.3.2024. godine navedeno iz Ministarstva za boračka pitanja KS, saradnja sa na IDDEEA-om i Poreznom upravom FBiH rezultirala je potpisivanjem sporazuma o pristupu informacijama kao što su uvjerenje o kretanju te porezna uvjerenja o nepostojanju duga po osnovu javnih prihoda. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!