Izgradnja Muzeja Ars Aevi

Sredinom ove godine, gradonačelnik Grada Sarajeva, Abdulah Skaka, komentirajući sve teže stanje kada je u pitanju opstanak međunarodnog kulturnog projekta Ars Aevi, koji postoji preko 26 godina i ima za cilj očuvanje, po mnogima, jedne od najvrijednijih umjetničkih kolekcija u regionu, najavio je kako će problem smještajnih kapaciteta Ars Aevi-ja “u narednom periodu biti riješeni”.

Međunarodni kulturni projekt Ars Aevi pokrenut je 1992. godine, a vremenom je projekt prerastao u muzej savremene umjetnosti, obzirom da su brojni svjetski poznati umjetnici donirali svoja djela i omogućili stvaranje zbrike muzeja. Kolekcija Ars Aevi trenutno broji oko 150 djela najpoznatijih domaćih i međunarodnih umjetnika.

Podsjećamo, u septembru 2017. godine pokrenuta je pravna procedura za osnivanje Javne ustanove (JU) Ars Aevi, a gradonačelnik Skaka, osim što je obećao rješavanje radno pravnog statusa zaposlenika, najavio je i da će Ars Aevi dobiti i svoj objekat, odnosno muzej te da će se “realizaciji te ideje uskoro pristupiti.”

Već više od 20 godina, na razne načine, pokušavano je doći do rješenja za kolekciju Ars Aevi. Ideje nisu bile baš mnogo uspješne, ali se od septembra prošle godine radi na tom rješenju. Grad Sarajevo je, od kada je na vlasti sadašnja garnitura, vrlo intenzivno razgovarao, pregovarao i razmatrao probleme i razmišljao o tome kako da se osnuje Javna ustanova Ars Aevi, na nivou grada Sarajeva, koja bi brinula o kolekciji i daljnjem razvoju projekta i svim njegovim performansama, koje su do sada dale velike rezultate. Umjetnička vrijednost kolekcije je ogromna, jer su najpoznatiji umjetnici svijeta darovali svoja reprezentativna djela gradu Sarajevu. Slavni arhitekta Renzo Piano je darovao svoje arhitektonske ideje gradu Sarajevu i projekt za prostor između Zemaljskog muzeja i Historijskog muzeja BiH, u Vilsonovom šetalištu, uz rijeku Miljacku.

Abdulah Skaka, 13.06.2018.

U novembru 2018. donesena je odluka kojom su stvoreni uslovi za početak izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, a zahvaljujući inicijativi i prijedlogu gradonačelnika Abdulaha Skake, koju je odobrilo Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Naime, gradski vijećnici podržali su Skakinu inicijativu i prijedlog o izmjeni regulacionog plana čime je parcela na kojoj bi se trebao graditi Muzej Ars Aevi izuzeta od zabrane gradnje.

Realizacija izgradnje Muzeja savremene umjetnosti „Ars Aevi” nastavljena je i u decembru 2018. godine. Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i pravobranilac Sanjin Smajlović, predali su načelniku Općine Novo Sarajevo Nedžadu Koldži, zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju Muzeja savremene umjestnosti „Ars Aevi“, na lokaciji u Vilsonovom šetalištu.

Skaka je tom prilikom izjavio da očekuje kako će građevinski radovi početi do kraja mandata ove gradske administracije.

Izgradnja Muzeja Ars Aevi, bez sumnje je jedan od najvažnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini i Sarajevu posljednih nekoliko desetljeća. Zato smo ga uzeli kao prioritet, ma koliko ambiciozan bio. Danas smo otvorili proces koji omogućava do kraja ovog mandata gradske admistracije počnemo građevinske radove.

Abdulah Skaka, 28.12.2018.

Za dosadašnja zalaganja, kada je u pitanju izgradnja objekta za potrebe Muzeja savremenih umjetnosti Ars Aevi, gradonačelnik Skaka dobija ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će i dalje pratiti realizaciju ovog obećanja, odnosno da li će do kraja mandata trenutnog gradonačelnika Sarajeva biti izgrađen Muzej Ars Aevi.

(Istinomjer.ba)

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...