Neispunjeno

Izgradnja objekta Muzeja Ars Aevi još uvijek nije počela

Sredinom 2018. godine tada aktuelni gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka, komentirajući sve teže stanje kada je u pitanju opstanak međunarodnog kulturnog projekta Ars Aevi, koji postoji preko 26 godina i ima za cilj očuvanje, po mnogima, jedne od najvrednijih umjetničkih kolekcija u regionu, najavio je kako će problem smještajnih kapaciteta Ars Aevija “u narednom periodu biti riješen”.

FOTO: Istinomjer
FOTO: Istinomjer

Međunarodni kulturni projekt Ars Aevi pokrenut je 1992. godine, a vremenom je prerastao u Muzej savremene umjetnosti, s obzirom na to da su brojni svjetski poznati umjetnici donirali svoja djela i omogućili stvaranje zbrike muzeja. Kolekcija Ars Aevi trenutno broji oko 150 djela najpoznatijih domaćih i međunarodnih umjetnika.

Podsjećamo, u septembru 2017. godine pokrenuta je pravna procedura za osnivanje Javne ustanove Ars Aevi, a gradonačelnik Skaka, osim što je obećao rješavanje radno-pravnog statusa zaposlenika, najavio je i da će Ars Aevi dobiti i svoj objekat, odnosno muzej, te da će se “realizaciji te ideje uskoro pristupiti.”

Već više od 20 godina, na razne načine, pokušavano je doći do rješenja za kolekciju Ars Aevi. Ideje nisu bile baš mnogo uspješne, ali se od septembra prošle godine radi na tom rješenju. Grad Sarajevo je, od kada je na vlasti sadašnja garnitura, vrlo intenzivno razgovarao, pregovarao i razmatrao probleme i razmišljao o tome kako da se osnuje Javna ustanova Ars Aevi, na nivou grada Sarajeva, koja bi brinula o kolekciji i daljnjem razvoju projekta i svim njegovim performansama, koje su do sada dale velike rezultate. Umjetnička vrijednost kolekcije je ogromna, jer su najpoznatiji umjetnici svijeta darovali svoja reprezentativna djela gradu Sarajevu. Slavni arhitekta Renzo Piano je darovao svoje arhitektonske ideje gradu Sarajevu i projekt za prostor između Zemaljskog muzeja i Historijskog muzeja BiH, u Vilsonovom šetalištu, uz rijeku Miljacku.

Abdulah Skaka, 13. 6. 2018.

U novembru 2018. donesena je odluka kojom su stvoreni uslovi za početak izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, a zahvaljujući inicijativi i prijedlogu gradonačelnika Abdulaha Skake, koju je odobrilo Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Naime, gradski vijećnici podržali su Skakinu inicijativu i prijedlog o izmjeni regulacionog plana, čime je parcela na kojoj bi se trebao graditi Muzej Ars Aevi izuzeta od zabrane gradnje.

Realizacija izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi nastavljena je i u decembru 2018. godine. Gradonačelnik Skaka i pravobranilac Sanjin Smajlović predali su tadašnjem načelniku Općine Novo Sarajevo Nedžadu Koldži zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi na lokaciji u Vilsonovom šetalištu.

Skaka je tom prilikom izjavio da očekuje kako će građevinski radovi početi do kraja mandata ove gradske administracije.

Izgradnja Muzeja Ars Aevi, bez sumnje je jedan od najvažnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini i Sarajevu posljednjih nekoliko desetljeća. Zato smo ga uzeli kao prioritet, ma koliko ambiciozan bio. Danas smo otvorili proces koji omogućava do kraja ovog mandata gradske administracije počnemo građevinske radove.

Abdulah Skaka, 28. 12. 2018.

Ipak, tokom 2019. godine, Abdulah Skaka izjavio je da “Vlada Kantona Sarajevo koči izgradnju ovog objekta”.

Mi smo se već suočili na namjerom ove Vlade KS da se preko Uprave Skenderija obračuna sa Muzejom Ars Aevi. S jedne strane vlada Edina Forte već mjesecima blokira izgradnju novog objekta Muzeja. Stvari su išle do te mjere da smo im nudili da Grad Sarajevo otkupi parcelu po tržišnoj cijeni. Međutim, nekome je cilj da se od Ars Aevija napravi skandal, afera i politička priča.

Abdulah Skaka, 18. 10. 2019.

O pomenutim tvrdnjama oglasio se i (tadašnji) premijer Kantona Sarajevo Edin Forto te istakao da “ima dokumentovane pokušaje pokretanja projekta sa Gradom Sarajevom”.

Dva puta smo na Vladi KS izglasali sporazum koji predviđa zajedničku izgradnju. Nadalje, lično sam predlagao tri termina kako bi na zajedničkoj konferenciji za medije zvanično pokrenuli projekt. Prvi predloženi termin je bio 23. august, a nakon što sam usvojio gotovo sve prijedloge za izmjene teksta sporazuma koje je Grad uputio. Čudan je otpor Grada Sarajeva prema zajedničkom radu sa Vladom KS, iako je zemljište u kantonalnom vlasništvu i uprkos činjenici da se ideja izgradnje rodila u kantonalnim institucijama.

Abdulah Skaka, 18. 10. 2019.

Tokom 2020. godine, tadašnji premijer KS-a Mario Nenadić i Abdulah Skaka održali su sastanak na temu pripreme projektne dokumentacije vezano za pribavljanje građevinske i urbanističke dozvole za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. Javnosti je saopćeno da je “razgovarano i o različitim modalitetima nastavka ovog projekta, te je najavljeno da će se u najskorije vrijeme, već tokom naredne sedmice, nastaviti dogovori s ciljem usaglašavanja odgovarajućih sporazuma i modela”.

Više informacija o pomenutim planiranim aktivnostima nije moguće pronaći, a da radovi nisu započeli do kraja ovog mandata gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake, Istinomjer se uvjerio na licu mjesta.

Kako je moguće vidjeti na fotografijama sa lokacije predviđene za izgradnju objekta ovog muzeja, radovi još uvijek nisu započeli.

Podsjećamo, prema članu 43. Statuta Grada Sarajeva, mandat gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika traje koliko i mandat Gradskog vijeća, a novo gradsko vijeće konstituisano je 24. marta 2021. godine, kada je 28 vijećnika/ca preuzelo dužnost javnim davanjem i potpisivanjem svečane izjave u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća Sarajeva. Nešto kasnije, sjednica je prekinuta jer nije bilo kvoruma, te nije došlo do izbora predsjedavajućeg GV-a, kao ni izbora gradonačelnika Sarajeva, a nastavak sjednice održan je 26. marta 2021. godine.

S obzirom na činjenicu da je konstituiranjem novog Gradskog vijeća Sarajeva prestao mandat Abdulaha Skake, a gradnja objekta Muzeja Ars Aevi nije započela tokom njegovog mandata kao gradonačelnika Sarajeva, Istinomjer njegovo obećanje da će do kraja mandata gradske administracije započeti građevinski radovi ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!