Abdulah Skaka

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija:

Abdulah Skaka je rođen 1983. godine u Sarajevu. U Sarajevu je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Član je Stranke demokratske akcije (SDA), a od 2013. godine i predsjednik Općinskog odbora SDA Stari Grad Sarajevo. Član je Kantonalnog i Glavnog odbora Sranke. Kaže da ne zna kada je formalno upisan, ali da je čitav život povezan sa SDA.

Izvor: CIN

Obećanja
Neispunjeno 5
Ispunjeno 3
Djelimično ispunjeno 1
Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!