Tanovićev kabinet iznosi neistine u pokušaju da izvrši pritisak na Istinomjer

Općina Novo Sarajevo poslala je medijima saopćenje u kom se osporavaju rezultati Istinomjerovog monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja tokom tri godine mandata u 12 gradova i općina BiH, među kojima je i Općina Novo Sarajevo. Saopćenje sadrži niz netačnih tvrdnji na koje smo dužni da reagujemo u interesu tačnog informisanja javnosti.

Podsjećamo da su rezultati našeg monitoringa predstavljeni 18.12.2023. godine na pres-konferenciji kojoj je prisustvovao i načelnik ove općine Hasan Tanović. Iako se radi o monitoringu mandata koji traje već tri godine te o metodologiji koja je od ranije poznata načelniku i njegovom kabinetu, Tanović je već na pres-konferenciji iznio stav da određenim obećanjima treba promijeniti ocjenu, tako da umjesto ocjene “u progresu” stoji da su ispunjena.

Gospodinu Tanoviću smo na samoj pres-konferenciji odgovorili na primjedbe i objasnili metodologiju po kojoj se daju ocjene ispunjenosti. Bez obzira na to, dan nakon pres-konferencije kontaktirala nas je i općinska uprava Novo Sarajevo s listom obećanja za koja su zahtijevali da izvršimo “korekcije ocjena”. Istinomjer je i na ovaj upit odgovorio detaljno i korektno, uz pojašnjenje svake ocjene koju je Općina smatrala spornom. Umjesto odgovora, Kabinet Hasana Tanovića medijima je poslao saopćenje u kome ponavlja iste “zahtjeve” i tvrdi da je Tanović, ispunio “mnogo više predizbornih obećanja nego što je Istinomjer naveo” te da obećanja na našoj stranici “nisu adekvatno ažurirana”, uz nekoliko primjera koji to navodno ilustruju.

Tanovićev kabinet, recimo, tvrdi da je u Istinomjerovom izvještaju “za obećanje ‘Izgradnja podzemne garaže’ navedeno da su radovi u toku, a ista je otvorena u 2023. godini”.

Tačan naziv ovog obećanja glasi “Izgradnja podzemnih garaža, a načelnik je u svom programu obećao izgradnju ne jedne, već više podzemnih garaža, na lokacijama Grbavica, Hrasno, Dolac-Malta, Čengić-Vila, Socijalno i Pofalići II, i to, kako je u Tanovićevom programu navedeno, “uz obaveznu izgradnju zelenih površina na krovovima podzemnih garaža”.

Od šest obećanih, do sada je izgrađena i otvorena samo podzemna garaža u Kolodvorskoj ulici. To je jasno navedeno i na našoj stranici (na kojoj nema navoda “da su radovi u toku”, kako se to netačno tvrdi u saopćenju Općine), što se može lako provjeriti na ovom linku.

Istinomjer, dakle, nije individualno ocjenjivao izgradnju jedne podzemne garaže kao zasebno obećanje koje bi se moglo ocijeniti ispunjenim. S obzirom na to da je načelnik Tanović u svom programu obećao izgradnju šest podzemnih garaža, a za tri godine mandata izgrađena je samo jedna (i to bez zelene površine na krovu), obećanje je ocijenjeno kao započeto i ne postoji nikakva osnova da mu se da ocjena “ispunjeno”.

Sličan pokušaj manipulacije prisutan je i u dijelu gdje se navodi da je svečanim otvaranjem šetnice i parka u okviru Kampusa UNSA u septembru 2022. godine ispunjeno obećanje o “pretvaranju dijela Kampusa u šetalište i park” te da na našoj stranici tom obećanju nije data adekvatna ocjena.

Ponovo, tačno obećanje načelnika Tanovića glasilo je drugačije: da će se dio Kampusa preurediti i koristiti “kao igralište i šetnica”, a ne da će se pretvoriti “u šetalište i park”, kako je navedeno u saopćenju Općine. Obećanje je dobilo ocjenu “u progresu”, jer je urađen značajan dio obećanog (napravljena je šetnica), ali ono nije u cjelini ispunjeno jer u Kampusu nije napravljeno igralište. Na našoj stranici su i u ovom slučaju detaljno ispraćene aktivnosti rada na ovom obećanju i jasno je navedeno da je u septembru 2022. godine otvoren Park za odmor i rekreaciju, što se može provjeriti na ovom linku.

I u ovom je slučaju u saopćenju netačno naveden tekst obećanja kako bi se ono prikazalo ispunjenim, a naša ocjena neutemeljeno proglasila pogrešnom.

Pored netačnog prikazivanja sadržaja obećanja i Istinomjerovog izvještaja o njihovom ispunjenju, Tanovićev kabinet se u saopćenju osvrće i na niz obećanja koja nemaju jasne vremenske rokove i/ili druge precizne indikatore za mjerenje ispunjenosti, kao što su obećanje o borbi protiv korupcije ili, pak, obećanja koja se odnose na redovne aktivnosti Općine i za koja su predviđena redovna budžetska izdvajanja. Tanović je zahtijevao da se sva takva obećanja ocijene kao ispunjena, iako to nije u skladu s metodologijom koju Istinomjer primjenjuje u monitoringu tokom trajanja mandata.

U interesu uštede prostora za sada ćemo navesti tek to da se radi o obećanjima povodom kojih nam se Općina već obraćala i dobila odgovor s pojašnjenjem metodološkog pristupa ocjenjivanju, koji smo spremni da podijelimo i s medijima ukoliko za to postoji interesovanje.

Zabrinjavajuće je da bilo koji izabrani zvaničnik pribjegava ovakvim metodama vršenja pritiska. Posebno je razočaravajuće što se Tanović u takvim pokušajima koristi netačnim tvrdnjama i njima pokušava narušiti ugled inicijative koja već 14 godina prati realizaciju predizbornih obećanja političkih stranaka i kandidata/kinja u BiH.

Spremni smo da s načelnikom Tanovićem i/ili predstavnicima/ama njegovog kabineta u bilo kom trenutku organizujemo debatu u kojoj bi se javno i transparentno revidirali rezultati monitoringa ispunjenosti obećanja iz njegovog predizbornog programa i javnosti detaljno predočile činjenice o kojima je ova institucija iznijela netačne tvrdnje.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!