Zoran Adžić

Politička partija: SNSD

Trenutna pozicija: Načelnik Opštine Gradiška

Rođen je 1963. godine u Novoj Gradišci, a završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Od 2013. godine je predsjednik Opštinskog odbora SNSD – Gradiška. Bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske od 2014. do 2016. godine. Od novembra 2016. godine obavlja dužnost načelnika Opštine Gradiška.

Izvor: Opština Gradiška