Salko Bukvarević

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata

Rođen je 1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija, a diplomirao je na Rudarsko – geološkom  -građevinskom fakultetu u Tuzli gdje danas radi kao docent.

Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, a od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a. U periodu od 2007. do 2012. obnašao je funkciju profesionalnog poslanika u Skuštini Tuzlanskog Kantona, a od 2012. godine bio je stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.

Izvor: fmbi.gov.ba

Zakon o pravima demobilisanih boraca FBiH stupa na snagu 1. jula?

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salko Bukvarević rekao je da bi Zakon o...

(Ne)iskrenost i (ne)ispunjena obećanja federalnog ministra za boračka pitanja

Komentirajući nezadovoljstvo pripadnika boračke populacije, federalni ministar za boračka pitanja, Salko Bukvarević u više navrata je ponovio da je s borcima uvijek bio iskren te da im nikada nije...Nova obećanja borcima

Proteklih mjeseci svjedočili smo borbi bivših pripadnika Armije R BiH za svoja prava, ali i najavama novih protesta. Iako boračka populacija nema jedinstveno mišljenje i stav oko mnogih pitanja,...