Salko Bukvarević

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata

Rođen je 1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija, a diplomirao je na Rudarsko – geološkom  -građevinskom fakultetu u Tuzli gdje danas radi kao docent.

Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, a od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a. U periodu od 2007. do 2012. obnašao je funkciju profesionalnog poslanika u Skuštini Tuzlanskog Kantona, a od 2012. godine bio je stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.

Izvor: fmbi.gov.ba

(Ne)iskrenost i (ne)ispunjena obećanja federalnog ministra za boračka pitanja

Komentirajući nezadovoljstvo pripadnika boračke populacije, federalni ministar za boračka pitanja, Salko Bukvarević u...

Probijen rok za upućivanje boračkih zakona u Parlament FBiH

Bez obzira na najave resornog ministra kako će dati sve od sebe da se ispoštuje rok od 30 dana koji je Predstavnički dom Parlamenta FBiH dao Vladi FBiH za upućivanje Prijedloga zakona o pravima...Prepreka za izradu Registra boraca nije dozvola Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH

Već nekoliko dana svjedoci smo protesta i blokada više saobraćajnica od strane nezadovoljnih bivših pripadnika Armije RBiH. Zahtjevi pripadnika boračke populacije usmjereni su na objavljivanje...