Salko Bukvarević

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata

Rođen je 1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija, a diplomirao je na Rudarsko – geološkom  -građevinskom fakultetu u Tuzli gdje danas radi kao docent.

Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, a od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a. U periodu od 2007. do 2012. obnašao je funkciju profesionalnog poslanika u Skuštini Tuzlanskog Kantona, a od 2012. godine bio je stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.

Izvor: fmbi.gov.ba

Konačno usvojen zakon o pravima boraca

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH (ZD PFBiH) održanoj 16. jula tekuće godine usvojen je Zakon o...

Zakon o pravima demobilisanih boraca FBiH nije stupio na snagu 1. jula

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salko Bukvarević rekao je da bi Zakon o pravima demobilisanih boraca FBiH mogao stupiti na snagu 1. jula umjesto u...FBiH: Zakon o pravima demobilisanih boraca treba još da se “dorađuje”

Vlada FBiH održala je 05.04.2018. godine hitnu sjednicu koja nije ispunila očekivanja boračke populacije. Naime, jedno od obećanja datih borcima tokom nedavno održanih protesta glasilo je “da se...