Neispunjeno

FBiH: Zakon o pravima demobilisanih boraca treba još da se “dorađuje”

Vlada FBiH održala je 05.04.2018. godine hitnu sjednicu koja nije ispunila očekivanja boračke populacije. Naime, jedno od obećanja datih borcima tokom nedavno održanih protesta glasilo je “da se hitno u parlament uputi nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca i da oba doma parlamenta u roku od 30 dana usvoje nacrt zakona”.

Nakon mjesec dana od Bukvarevićevih obećanja prednacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca tek je, u formi Prednacrta, razmatrala Vlada FBiH. Nacrt zakona još uvijek nije utvrđen, vraćen je na doradu, a na putu do federalnog parlamenta stoje mu i dalje brojne prepreke.

Podsjećamo, Bukvarević je prije mjesec dana bio vrlo optimističan najavljujući ubrzani put zakona o boračkim pravima do federalnog parlamenta.

(…) U proteklom periodu mi smo željeli da ide, međutim zbog toga što nismo imali pozitivno mišljenje ministarstsva finansija on nije mogao dalje da ide. Čini mi se da su se sad stekli uslovi.

(Salko Bukvarević, 04.03.2018.)

Na pitanje kad će se Zakon o pravima demobilisanih boraca uputiti u parlamentarnu proceduru ministar je odgovorio:

Pa kad Vlada usvoji. Što se tiče ministarstva za boračka pitanja, u toku ove sedmice mi ga upućujemo u parlamentarnu proceduru. U proceduru, prema ministarstvu finansija, na mišljenje. Ja očekujem da to bude veoma brzo. Zahtjev boraca je da se to što prije uputi u parlament. Ja mislim da je izlaz iz ove situacije u ovom koraku, i da ćemo nastaviti sa objavom i uspostavom registra, i da donesemo zakon o pravima demobilisanih boraca.

(Salko Bukvarević, 04.03.2018.)

Iz Bukvarevićevih izjava moglo se zaključiti da je ministarstvo završilo svoj posao.

Ovo je zakon koji u sebi sadrži petnaest prava od kojih ću ja istaknuti na prvom mjestu zdravstveno liječenje boraca i članova njihovih porodica u svim ustanovama u Federaciji BiH. Pravo na prednost pri zapošljavanju uz kaznene odredbe poslodavcima koji to ne budu poštovali što nemamo u današnjem zakonu. I ono što smo stavili kao prioritet jeste osnovno osiguranje u iznosu sredstava od 25% osnovne plaće u Federaciji BiH za borce muškarce starije od 60 i žene starije od 50 godina koji nemaju nikakvih drugih primanja.

(Salko Bukvarević, 09.03.2018.)

Nakon što na hitnoj sjednici Vlade FBiH nije utvrđen nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca, Vlada je u svom saopštenju “dala punu podršku što hitnijem sistemskom rješavanju ovog važnog društvenog problema.”

Ako je suditi prema zaključcima Vlade FBiH, posao oko izrade zakona još uvijek nije gotov.

(…) Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zaduženo da, za narednu sjednicu, pripremi prijedlog Uredbe o pravu na osnovno osiguranja demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Prema ovoj Uredbi pravo na osnovno osiguranje će moći ostvariti demobilisani branilac muškarac stariji od 60 godina i žena demobilisani branilac starija od 50 godina.

Ministarstvo je zajedno s Federalnim zavodom za zapošljavanje, zaduženo da odmah aktivira i stavi u proceduru projekte i programe zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija.

(…) Hitna obaveza, po današnjem zaključku, je da resorno federalno ministarstvo pripremi prijedloge odluka o utvrđivanju osnovice o obračunu mjesečnih naknada za invalidnine u 2018. godini i usklađivanje isplatnog koeficijenta s troškovima života, što bi trebalo dovesti do prvog povećanja invalidnina u posljednjih pet godina.

(Saopćenje o radu Vlade FBiH, 05.04.2018.)

Prije potvrde Vlade FBiH, prednacrt zakona treba pribaviti i mišljenja kantona, te Saveza gradova i općina, a traži se i mišljenje MMF-a. Sve navedeno dodatno će produžiti iščekivanja boračke populacije na ostvarenje obećanih prava.

Bukvarević za svoju najavu da će zakon o pravima boraca hitno biti upućen u parlamentarnu proceduru i da će ministarstvo uraditi sve da do toga dođe ocjenjujemo kao neispunjeno.

Zbog odugovlačenja sa realizacijom obećanog borci su danas ponovo izašli na ulice, a najavljuju i radikalnije poteze.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!