Ispunjeno

Objavljeni i dopunjeni podaci u Jedinstvenom registru boraca

Ministar za boračka pitanja FBiH, Salko Bukvarević najavio je da će u februaru ove godine biti dopunjeni podaci u nedavno objavljenom Jedinstvenom registru boraca.

Implementacijom Zakona o pravima demobilisanih boraca u kojem je jasno definirana obaveza Federalnog ministarstva za pitanje boraca da unesemo podatke ko je bio pripadnih Armije RBiH, MUP-a RBiH i HVO-a, odnosno ko je bio pripadnik civilne zaštite, namjenske industrije, logističkih baza… Naša obaveza je da unesemo broj jedinice u kojoj je pripadnik bio u posljednjem periodu svog služenja u oružanim snagama. (…) Dvanaestog februara imamo zakazan sastanak radne grupe koju je imenovala Vlada Federacije, tu ćemo dobiti sve detaljne informacije i očekujemo u narednom periodu da kompletiramo sve te podatke i u skladu sa ovim zakonom da na našoj internet-stranici objavimo dopunjene podatke na javni registar koji smo već objavili. Mi smo sebi stavili rok da ćemo to uraditi u februaru. Vršimo određene analize i provjere, ima podataka koje želimo više puta provjeriti, kada se okonča kompletan proces, kada sve grupe za vođenje vojnih evidencija unesu podatke, mislim da će to biti realno do 20. februara.”

Salko Bukvarević, 08. februar 2020.

Iz kabineta ministra Salke Bukvarevića 20. februara javnosti je saopšteno da je objavljen veći dio dopunjenog Jedinstvenog registra boraca u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Kako je saopšteno, u Registar je “do sada uneseno ukupno 490.917 branilaca”, te da će preostali podaci o korisnicima biti uneseni naknadno. U registru se inače nalazi 593.597 imena.

U narednom periodu bit će uneseni i preostali podaci o korisnicima s obzirom na to da neke grupe za vođenje evidencija iz oblasti vojne obaveze još uvijek unose podatke, imajući u vidu da raspolažu velikim brojem korisnika te nailaze na određene tehničke poteškoće.”

Ministarstvo za pitanja boraca, 20. februar 2020.

Klasifikaciju podataka u registru medijima je dodatno objasnio i ministar Salko Bukvarević:

Dobili smo podatke za 490.000 osoba od grupa za vođenje evidencije iz oblasti vojne obaveze u općinama. Ima stanovitih problema, najviše u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali nastavit ćemo sa unosom. Sada će pored svakog imena biti u kojoj je komponenti bio, Armiji RBiH, HVO-u ili MUP-u i broj vojne jedinice. A onima koji su bili u logističkom dijelu, pisat će da li su bili u civilnoj zaštiti ili pri nekom drugom sektoru.”

Salko Bukvarević, 20. februar 2020.

S obzirom da su objavljeni i dopunjeni podaci u Jedinstvenom registru boraca, što se vidi uvidom u isti, Istinomjer će obećanju ministra Bukvarevića dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!