Šta je svrha objave boračkog Registra?

Objava podataka koji se odnose na JMBG, nacionalnost, vjeroispovjest, zdravstveno stanje, te podatke o sudskim (krivičnim) kaznama u suprotnosti je sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Pitajte Istinomjer!